Røde Kors-frivillige tilbake i påskefjellet

8.–18. april er hjelpekorpset igjen i ekstra beredskap, både med hjemmevakt og bemannede hytter ved viktige utfartssteder.

– Vi gleder oss veldig til å være tilbake i påskeberedskap, slik som det var før pandemien. At korpshyttene åpner, at vi igjen skal være ute blant folk i fjellet, sier Eirin Heggvold i Røde Kors Hjelpekorps.

Tradisjonen tro vil mange av de omtrent 500 hjelpekorps-frivillige i Trøndelag være i ekstra beredskap i påska. Nærmere hundre av dem bemanner også hytter rundt om i fylket eller sitter klare på hjemmevakt døgnet rundt. Dette er med på å sikre raskere utrykning til populære utfartssteder.

Både Oppdal, Røros, Meldal, Rennebu, Orkland, Melhus, Levanger, Grong og Verdal har bemannede hytter hele påska.

– I tillegg til at frivillige trekker til fjells er selvfølgelig resten av hjelpekorpset også klare for å bidra til søk og redning, slik som vi også er hver eneste dag resten av året, understreker Heggvold.

Koordinerer fra Oppdal og Grong

Vognildsetra i Oppdal og Bjørgan i Grong blir rigget for å være informasjonssentraler for søndre og nordre del av Trøndelag.

Der jobber frivillige med å hente inn og spre informasjon om forhold i fjellet og påskeutfarten i distriktet, i tillegg til å koordinere innsats mellom de ulike hjelpekorpsene ved større aksjoner.

Flere viktige råd før påskeutfarten

– Jeg håper alle får en trygg og fin påske med mange gode opplevelser. Et godt tips for å få til det er å repetere og følge Fjellvettreglene, sier hjelpekorpseren.

De siste dagene har vi sett mange snøskred flere steder i landet, og det er all grunn til å være varsom også i Trøndelag. Endringer i temperatur, nedbør og vind kan gjøre at snøskredfaren øker.

– Hold deg godt oppdatert på lokale forhold, gjør gode forberedelser og ta trygge valg når du skal ut på tur oppfordrer Heggvold.

Powered by Labrador CMS