Fosterhjemsundersøkelsen

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.

Nye rapporter gir håp for barna som venter på et trygt hjem

– Rapportene vi lanserte i går bør få politikerne til å våkne. Vi serverer løsningen på fosterhjemskrisen på et gullfat, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening. Analyseinstituttet Menon Economics mener løsningen er samfunnsøkonomisk svært lønnsom.

– Denne krisen kunne vært unngått hvis myndighetene hadde lyttet til brukerne før. Vi vajet med det røde flagget da vi lanserte «Fosterhjemsundersøkelsen 2022». I år er tallene enda mer alarmerende. Hvis det ikke gjøres effektive tiltak omgående, vil køen med barn som trenger et trygt hjem raskt bli enda lenger, advarer Granaas.

Samfunnsøkonom: – Fosterhjem er en lykkebøtte med gull

Hun får støtte av samfunnsøkonomiske eksperter som viser at det ikke bare er det beste for barnet å satse på fosterhjem. Det er også svært lønnsomt!

- Investering i fosterhjem gir større avkastning enn noe annet jeg har sett. Fosterhjem er en lykkebøtte med gull, sier partner i Menon Economics, samfunnsøkonom Simen Pedersen.

Sammen lanserte de «Fosterhjemsundersøkelsen 2023» og «Samfunnsøkonomisk rapport av verdi av fosterhjem» i onsdag denne uka.

1 krone investert i fosterhjem, gir 11 kroner tilbake

– Barne- og familieminister Kjersti Toppe bør løpe rett til Støre og be om mer penger. 1 krone investert i hjemmene, gir 11 kroner tilbake! Dette bør Finansdepartementet se nøyere på, oppfordrer Pedersen.

Generalsekretæren i Norsk Fosterhjemsforening er også opptatt av kommuneøkonomi.

– Lokalpolitikere må høre på brukerne. De bør lese Fosterhjemsundersøkelsen og den samfunnsøkonomiske rapporten. Vise rapportene til kommuneledelsen og forklare at det vil lønne seg økonomisk å investere i fosterhjem i kommunen. Ved utilsiktedes flyttinger, skades barnet ytterligere, og vi mister er et fosterhjem. Kostnaden for samfunnet er enorm; 2,1 million kroner per fosterhjem per år. Det skjer mange slike flyttinger hvert år, så dette må det ryddes opp i.

Fosterhjemsundersøkelsen suppleres med samfunnsøkonomisk rapport

«Fosterhjemsundersøkelsen 2023» gir tall, fakta og tydelige anbefalinger om hva som er premisser og løsninger for god fosterhjemsomsorg. Den backes opp av analyseinstituttet Menon Economics rykende ferske «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem». Rapporten er den første i sitt slag i Norge, og er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Fosterhjemsforening.

Rapporten viser at den samfunnsøkonomiske verdien av dagens fosterhjem utgjør en forventet nåverdi på 135,9 milliarder kroner.

– Det er en formidabel avkastning. Det betyr at det er økonomisk lønnsomt og menneskelig lønnsomt for samfunnet å investere i fosterhjemsomsorgen. Nå må beslutningstakere og politikere slutte å kun ha et kostnadsfokus på tiltak til barn i fosterhjem. Vi må se på verdiene fosterhjemmene skaper for samfunnet og for barna det gjelder, sier Granaas.

Vingeklippede omsorgsgivere

Hun poengterer at de ikke er barna det er noe feil med, men systemet.

– Det er rett og slett uforsvarlig at de mest utsatte barna og ungdommene i samfunnet vårt fremdeles ikke får den hjelpen de trenger. Alle er enige om at fosterhjem er den beste løsningen for de barna som ikke kan bo hjemme. Det er ikke akseptabelt at rettighetene og forutsigbarheten for barn i fosterhjem og deres omsorgsutøvere ikke har blitt bedre siden i fjor. Det er nok snakk og takk nå! Det er tid for handling. Nå må beslutningstakerne lytte til brukerne. Det er så ille at hele 56,6 % av fosterforeldrene sier nei eller er usikre på om de kan anbefale andre å bli fosterhjem. De er vingeklippede omsorgsgivere som påtar seg et offentlig og svært krevende oppdrag for å hjelpe sårbare barn. De bør behandles som vanlige arbeidstakere med samme rettigheter som arbeidstakere med sykelønn etc. Da vil flere bli fosterforeldre og vi løser fosterhjemskrisen i Norge, avslutter Tone Granaas.

Powered by Labrador CMS