Surnadal kommune og Nordmørsmusea

Gapahuk og mennesker
Utenfor Kvilebua er det en platting med benker og bord. Her møtes grusstien og Kavlvegen.

Publikumsåpning av Kavlvegen kultursti
på Åsen bygdemuseum

Publisert

Søndag inviterte Surnadal kommune og Nordmørsmusea til publikumsopning av Kavlvegen kultursti. De startet på Åsen bygdemuseum der de i tillegg til åpningen markerte Kulturminnedagene og Friluftslivets uke.

Åsen bygdemuseum ønsket velkommen en time før åpningen av kulturstien. Det tidligere aldershjemmet viser nå frem utstillinger av ulike slag, blant annet gamle barnevogner, skomakerutstyr og en eldgammel røykovnstue med inventar.

Avdelingsleder Maja Frønes forteller at de har flere planer på gang og at det skal bli et par arrangement før jul. I tillegg har de begynt arbeidet med å få opp QR-koder på husene. Noen er på plass og flere vil komme opp utover høsten og frem til sommersesongen. Ved hjelp av QR-kodene kan man få informasjon om husene på museet om man besøker plassen når det ikke er betjent.

Her kan du lese mer om Åsen bygdemuseum og hva du kan finne der.

Fire hus.
Åsen bygdemuseum.
Tømmerhus. Bord og benker foran med blomster på bordet.
Røykomnstua på Åsen bygdemuseum. Om et år er det 100 år siden røykomnstua ble fredet.

Mange å takke

Klokken to gikk vi inn i fjøset hvor kulturleder Lilli Husby og prosjektleder Anne Lise With Vullum fortalte hvordan kulturstien ble til og takket alle som har bidratt til at den nå er ferdig og allerede er blitt brukt av mange.

Omkring 40 personer hørte på da Husby takket de som levde før oss og de som fant igjen kavlvegene på Eidet og løftet frem kunnskapen om at vi har sånne veier også her i Surnadal. Hun takket Norunn Holten og Maja Frønes som fant frem igjen informasjon om Kavlvegen for omkring ti år siden. Og fortsatte:

–Med gode grunneiere på laget som gav oss muligheten til å legge en kultursti over sine eiendommer, med gode samarbeidspartnere over hele linjen og ikke minst med prosjektleder Anne Lise så står vi i dag med et unikt anlegg for kulturminneformidling, for forebyggende folkehelse, for bærekraftig legging av tursti, for unike turopplevelser tilpasset alle.

Sist - men ikke minst -takket hun prosjektlederen spesielt, og ramset opp fluss av oppgaver hun har gjort i tiden som leder for dette prosjektet, og berømmer hennes pågangsmot og alt hva hun får til.

–Jeg vet ikke om hun er en teoretisk praktiker eller en praktisk teoretiker - uansett så er hun en sjelden god prosjektleder.

Mennesker sitter med ryggen til og ser frem mot to damer.
I fjøset på Åsen bygdemuseum fikk publikum høre mye interessant om historien til Kavlvegen og hvordan den ble til.
En dame står og en dame sitter.
Kulturleder Lilli Husby og prosjektleder Anne Lise With Vullum i fjøset på Åsen bygdemuseum.

Tar oss nesten tusen år tilbake i tid

Kavlvegen er bygd av langsgående tømmerstokker med stopping på sidene, noe som gjør at det er lett å dra ting etter seg på den. Det er et spørsmål hvorfor det gikk vei til Østbødalen på denne tiden. Den var trolig brukt til å frakte mye ressurser fra Trollheimen.

De som bydge den nye Kavlvegen fikk kjenne hvor lett det er å dra tømmer etter den. De bygde veien foran seg, og dro store, tunge stokker etter seg som de skulle bruke for å bygge videre på veien.

Prosjektlederen forklarte at kavlvegen er laget av ubehandlet tre i sårbar myr uten fremmede kjemikalier, og at det må være bløtt og flatt for at stien skal klare seg over lang tid.

Wullum avslutter med å lese opp diktet Eidet av Hans Hyldbakk. Hun synes det passer så godt når man kommer inn til turstien, særlig når man kommer inn fra Galtmettet, da Hyldbakk i diktet beskrev hva han så for mange år siden.

Som en av de to damene sa om stien, så er det padde flatt og rett ved sentrum, men man føler så veldig man er ute i naturen med fjellene irundt.

Folkehelse, kulturminne og friluftsliv

Så startet ferden innover myra fra Åsen. Det er parkeringsplass ved oppkjørselen til museet. På nedsiden av veien, mot skogen, går man innover en gruset tursti gjennom lyng og myr til man kommer frem til Kvilebua der grusstien møter den nye kavlvegen ved Lomtjønna.

Det er handikapparkering på Galtmettet. Der starten man på Kavlvegen som snart deler seg i to. Det er en rekonstruert sti etter den nesten tusen år gamle kavlveien de fant i myra på Eidet, og en som er modernisert og rullestolvennlig.

Deler av arealet på Åsen og Galtmettet er statlig sikret friluftslivsområde. De har en avtale med grunneierne om det. Dette gjør at de kan videreutvikle med søknader om midler til opparbeiding av tilkomstareal, som toalett og forbedring av parkeringsplasser.

Om man går fra Galtmettet, kan man gå via Kvilebua og videre til Åsen bygdemuseum. Ved hjelp av QR-kodene på husene, kan man ved hjelp av mobilen få guidet tur selv når museet ikke er bemannet, så denne stien beriker både friluftslivet og kulturlivet i Surnadal på flere vis.

4. oktober er det mulighet for å besøke museet på temakveld om "Hus på setrene" med Stangvik Historielag.

Her kan du lese om snorklippingen og se flere bilder av Kavlvegen kultursti.

Under: Bilder fra turen på publikumsåpningen søndag.

Tjønn, trær, gapahuk og mennesker.
Kvilebua ved Lomtjønna
Tjønn, sti av treplanker, mennesker og gapahuk.
Kavlvegen kultursti
Mennesker ved en tavle.
Ved Lomtjønna er det en tavle med informasjon om Kavlvegen kultursti.
Mennesker på sti av treplanker.
Kavlvegen bærer menneskene over myra.
Mann med barnevogn, to gående barn. I skogen på en sti av tre.
Kulturstien er en fin familietur ute i det fri.
Powered by Labrador CMS