Konsernsjef, Halvard Fjeldvær og leder kraftproduksjon, Leif Roger Bergheim.

Svorka inngår nytt samarbeid om lokal kraftutbygging

Publisert

Nå i januar starter utbyggingen av tre nye lokale kraftverk, Setergrytå i Øvre Surnadal og Øvre og Nedre Skorilla i Heim. Kraftverkene er ventet å koste 154 millioner kroner, og vil til sammen kunne produsere nok strøm til 1200 husstander i et helt år.

– Norge trenger mer kraft skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet, og Svorka ønsker å ta en posisjon i vår region for utbygging av mer fornybar kraft. Vi starter nå utbyggingen av tre kraftverk, og samarbeidet med Småkraft muliggjør flere kraftutbygginger de neste årene, sier Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka.

Nytt selskap – Svorka Småkraft

Det er Svorka småkraft AS som står bak utbyggingen. Svorka Småkraft et nytt selskap med Svorka og Småkraft som eiere. Svorka har 35 % eierandel i selskapet, og Småkraft har 65 %. Bakgrunnen for det nye samarbeidet er at Svorka ønsker å satse mer på kraftverksbygging og kraftproduksjon i regionen.

– Småkraft er et selskap i betydelig vekst, og har over 200 småkraftverk i porteføljen i dag. Med vår kompetanse på bygging av småkraftverk og Svorka sin kompetanse på drifting av kraftverk, har vi tro på at Svorka Småkraft AS skal få en betydelig lokal posisjon for kraftutbygging, sier Terje Vedeler, administrerende direktør i Småkraft.

Lokal verdiskaping

Kraftverkene vil også bidra til lokal verdiskaping, ved at deler av inntektene går tilbake til grunneierne. For kraftverkene benyttes en modell hvor lokale grunneiere beholder fallrettighetene og Svorka Småkraft leier retten til å utnytte fallet. Gjennom denne modellen samarbeider Svorka Småkraft og grunneierne om å skape fornybar energi, og inntektene fra kraftverket deles i leieperioden.

Foss i Nedre Skorilla, Heim.
Setergrytå inntak Grytvatnet, Surnadal.

Byggestart i januar

Utbyggingen av Setergryta i Surnadal settes i gang tidlig i januar, og kraftverket skal etter planen være driftsklart i april 2024. Utbygginga av Skorilla i Heim begynner mot slutten av januar, og disse to kraftverka skal være driftsklare allerede i november 2023.

Svorka blir etter ferdigstillelsen selv ansvarlig for vedlikeholdet og driften av kraftverka, mens selve oppføringen er det Njord Vannkraft som står for.

Arrangerer informasjonsmøter

I forbindelse med byggestart vil det bli arrangert informasjonsmøter både i Surnadal og Heim for grunneiere, lokalbefolkning og andre interesserte. På møtene vil alle få mer informasjon om prosjektet og byggeprosessen, og mulighet til å stille spørsmål.

Kraftsituasjonen i Norge

Regjeringen har blant annet uttalt at selv om vi er selvforsynt med kraft i Norge vil tilgangen variere med nedbør og temperaturer. Når det er lite vann i magasinene, eller i perioder hvor forbruket er svært høyt, må også vi importere kraft fra nabolandene våre. For å kunne møte det økende behovet og gi trygghet til husholdninger og industri er det nødvendig å videreutvikle kraftforsyningen i Norge.

Småkraft – Europas største kraftprodusent

Småkraft eier og drifter over 220 kraftverk og er Europas største småkraftprodusent. De samarbeider med over 750 grunneiere i hele Norge om å produsere ca. 2000 GWh fornybar strøm årlig. Småkraft er allerede etablert i lokalområdet med Grytå kraftverk i Rindal, Rossåfoss kraftverk i Surnadal. I tillegg til at de har flere kraftverk i Sunndal og Molde, samt Skjenalddalen i Orkland.

Nytt selskap og nytt samarbeid

Svorka Småkraft AS er et nytt selskap og et nytt samarbeid mellom Småkraft og Svorka. Formålet med selskapet er mer kraftverksbygging og kraftproduksjon lokalt. Småkraft har spisskompetanse og svært god kompetanse på bygging, drift og vedlikehold fra 220 småkraftverk, mens Svorka har inngående lokalkunnskap og lang erfaring fra drift av kraftverk.

Demningen ved Brandåa kraftverk i Rindal.
Powered by Labrador CMS