Boligkonferansen 2023

Åpnet årets Boligkonferanse: «Bolig for alle»

Publisert Sist oppdatert

Kommunen arrangerer i år Boligkonferansen i Surnadal. Mange representanter fra både kommune, lokalt næringsliv og utbyggere var møtt opp på Kulturhuset. Ordfører Margrethe Svinvik ønsket forsamlingen velkommen, før kommunedirektør Knut Haugen kuppet til seg plassen som første taler.

Ordføreren er glad for at det foregår mye positivt i kommunen, og hun trakk fram sentrumsplanen og det nye boligfeltet i Øygardslia i nær tilknytning til skoleområdet som gladprosjekter. Men bygdene er ikke glemt på kommunehuset. – For at bygdene skal utvikle seg vil vi at det skal være mulig med bosetting der det bor folk fra før.

– Med tillit og felles forståelse for hvor vi skal så vil prosessene gå mer på skinner. Hvis vi klarer å bli enige om at Surnadal skal fortsette å være den beste plassen å bo så må vi bare bli enige om det, sa Svinvik i sin velkomsttale til forsamlingen.

– God kapasitet, kompetanse og holdning

Kommende bankmann for tredje gang, kommunedirektør Haugen, tok deretter ordet. Han snakket om kommunens rolle som tilrettelegger for boligutvikling. Enn så lenge er Haugen fortsatt kommunens mann, og han snakket også kommunens sak. Budskapet er at kommunen gjør så godt den kan for å møte behovene i markedet innenfor de rammene som gjelder.

– Det er helt sikkert mange meninger om hva en kommune skal gjøre med et slikt tema. Noen av oppgavene til kommunen er nedfelt i lov og ikke noe vi får gjort noe med. Og så er det andre ting vi kan være med å påvirke. Fra nasjonalt hold heter det seg «bolig for alle», og kommunens oppgave er å forsyne folk med boliger, forvalte boliger og drive boligsosialt arbeid.

Til Driva på onsdag, uttalte en av kommunens utbyggere, Arold Moen, at han opplever «full brems på alle lokale prosjekt på grunn av behandlingstid». Kommunedirektøren kjente seg ikke igjen i dette.

– Kanskje Arold Moen ikke vet hvordan ting foregår? Vi jobber kontinuerlig med vår «få til-holdning», og kapasiteten vår skal vi øke gjennom allerede vedtatt budsjettøkning for areal- og naturforvaltning. Og kompetansen vår er meget sterk. Men vi kan ikke slakke på kvaliteten på saksarbeidet, og Plan- og bygningsloven gjelder for oss også. Vi kan ikke ta snarveier i saksbehandlingen, og det skal vi bli bedre på å fram overfor utbyggere. Jeg avviser ikke kritikken fra utbyggerhold, her representert ved Arold Moen, men det er en grunn til at ting tar tid. Men vi tar selvfølgelig med oss opplevelsen, sa Haugen.

Dobling av investeringsbudsjettet

Som Haugen var inne på i forhåndsomtalen av konferansen, er det svært mye boligutvikling på gang i Surnadal. Og kommunen er klare til å spille en aktiv rolle. Blant annet har politikerne doblet kommunens investeringsbeløp til bolig mot det Haugen selv innstilte; fra 16 millioner til 32 millioner.

– Det er svært positivt. Det trengs flere boliger og kommunen trenger å utvikle seg. Vi skal ha en god og aktiv dialog med utbyggere i en tidlig planleggingsfase, men det er et spørsmål som ligger i luften om hvem som skal bygge alt. Jeg tenker på de «svakeste» blant oss. Etter min mening er det ikke kommunens ansvar å bygge alt for disse. Det må skje i samarbeid med dere som er her i dag, var Haugens konklusjon.

Powered by Labrador CMS