Surnadal kommune:

Kommunestyret i Surnadal vedtok å bli med videre på arbeidet om Orkdalspakken.
Kommunestyret i Surnadal vedtok å bli med videre på arbeidet om Orkdalspakken.

Ønsker å være med videre på Orkdalspakken – og bompengefinansiering

Publisert

Kommunestyret i Surnadal vedtok torsdag enstemmig kommunedirektørens innstilling om å være med videre i arbeidet på den omtalte Orkdalspakken, som blant annet inkluderer opprusting av Fv. 65 Orkanger-Storås-Skei. Kommunestyret bevilger 80.000 kroner til et forprosjekt som skal kartlegge prosjektet og avklare ambisjonsnivået.

Fra Fylkeskommunen var Kristin Sørheim i Samferdselsutvalget på besøk for å orientere litt om fylkets syn og prosess i arbeidet med Orkdalspakken. Ifølge Sørheim ønsker fylket et tett samarbeid med Surnadal kommune her, siden Surnadal nå er den eneste direkte parten i Orkdalspakken i Møre og Romsdal.

– Fv. 65 er viktig for fylket, fordi den er viktig for Surnadal. Det er et sterkt og fells behov for å ruste opp veien, selv om det kanskje var enda høyere opp på prioriteringslisten da Rindal fortsatt var nordmøringer. Men for fylkeskommunen er det viktig at Fv. 65 innlemmes i Orkdalspakken helt ned til Skei, sa Sørheim.

Kristin Sørheim fra Samferdselsutvalget i Fylkeskommunen hadde tatt turen til kommunestyremøtet i Surnadal.
Kristin Sørheim fra Samferdselsutvalget i Fylkeskommunen hadde tatt turen til kommunestyremøtet i Surnadal.

– Vi ønsker at Staten tar mer ansvar

Problemet med opprusting av all vei er naturligvis penger. Ifølge Sørheim har fylket i praksis én inntektskilde: tilskudd fra Staten, men der er signalene fra Regjering og samferdselsminister at det er riksveiene som prioriteres, til tross for at fylkeskommunene sitter på 80 % av veinettet, ifølge Sørheim.

– Vi ønsker at Staten tar mer ansvar. Fylkesveiene har lik funksjon som riksveiene, med like mye trafikk. Fylket har søkt Staten tre ganger om mer penger til Fv. 65, og fått nei alle tre gangene.

Det betyr at Orkdalspakken må finansieres på andre måter, og da dukker skremmeordet «bompenger» opp. Ifølge Sørheim har det aldri vært fattet vedtak i Møre og Romsdal om bompenger, mens det i Trøndelag er vedtak om at 80 % av Orkdalspakken skal finansieres av bompenger. Kommunestyret måtte altså ta stilling til om Surnadal ville være med på en bompengepakke.

– Vi regner med at det blir bråk

Derfor var innstillingen fra kommunedirektøren på at Surnadal kommune blir med og betaler for et forprosjekt i forbindelse med Orkdalspakken, som skal «vurdere delstrekninger og tiltak, inndeling i tiltakspakker og innledende bompengeberegninger».

– Hvis Surnadal kommunestyre ikke ønsker alt dette så går heller ikke fylket videre med dette. Vi regner med det blir en del bråk når bompengesatsene kommer på bordet og når bomstasjonene skal utplasseres, sa Sørheim.

Som nevnt ble innstillingen om å være med videre på Orkdalspakken enstemmig godkjent av kommunestyret. Det betyr at Surnadal kommune bidrar med 80.000 kroner (4 % av kostnaden) til forprosjektet, som blant annet skal se på utplassering av bomstasjoner.

– Surnadal-Rindal må ikke berøres av bomstasjoner

Spenningsmomentet blir da å se hvor slike bomstasjoner kan ende opp. Bernt Venås (SP) uttalte følgende:
– Vi ønsker ikke at strekningen Surnadal-Rindal og pendlerne der skal belastes av bompenger, så plasseringen av bomstasjonene blir avgjørende. Det er rett og rimelig at vi som bruker en vei som skal utbedres viser vilje til å finansiere, men Surnadal-Rindal må ikke berøres.

– Orkdal kommune ønsker heller ikke at egne kommunale innbyggere skal betale bompenger for å komme seg inn til sentrum. Det vil bli spørsmål om plasseringen av bomstasjonene, sa Sørheim.

Surnadal kommune vedtok altså å være med videre på prosjektet, som inkluderer bomstasjoner. Hvor slagene vil stå er foreløpig ikke kjent, men i likhet med Kristin Sørheim forventer også Trollheimsporten at det blir bråk.

PS: HER kan du lese tidligere sak om Fv. 65, der fylkespolitikere fra Trøndelag oppfordret til positivitet til bomstasjoner.

Powered by Labrador CMS