LESERINNLEGG:

Mann med svart skjorte og brun blazer. Portrettbilde av Nils Petter Tonning
Nils Petter Tonning

FrP prioriterer eldreomsorgen

I mange tiår har de eldre vært en salderingspost. FrP sørget i regjering for å gjøre noe med dette, blant annet ved å øke tilskuddene til bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger.

Vi fikk på plass et nasjonalt eldreombud, som skal være et talerør og vaktbikkje for de eldre, samt en reform for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen. Dessverre så at med FrPs uttreden av regjering, så forsvant også viljen til å prioritere de eldre.

Med Ap og Sp i regjering, ble alle midlene til bygging av heldøgns omsorgsplasser fjernet. Noe ble endret etter krav fra regjeringens støttehjul, SV.

Dagens flertall ønsker ikke å prioritere et verdig tilbud til de eldre. Rystende avsløringer og oppslag viser at det nå er på høy tid at det må en helomvending til i eldreomsorgen.

I dag mangler vi cirka 7000 sykepleiere, og SSB anslår at vi vil mangle nærmere 30.000 i 2035. På den samme tiden vil befolkningen på over 80 år nesten dobles. Om neste generasjons eldre skal sikres god eldreomsorg, er vi helt avhengig av å gjøre et krafttak for å få tak i enda flere hender til helsesektoren.

I regjeringens helsebudsjett var det liten tvil om at de eldre var den store budsjettaperen. For det første gjorde regjeringen et enormt kutt i tilskudd til sykehjemsplasser, slik at det nå bare vil bygges en brøkdel av sykehjemsplassene vi trenger. Konsekvensen er at mange eldre som gjerne skulle hatt sykehjemsplass, ikke får det.

I tillegg fjernet regjeringen alle midler til kvalitetsreformen «Leve hele livet». Reformen skulle sørge for god kvalitet i omsorgstjenesten, ved å sikre at de eldre faktisk blir tatt vare på. Til slutt bestemte regjeringen seg for å avvikle Eldreombudet, som har fungert som en vaktbikkje i eldreomsorgen og vært et talerør for de eldres sak.

Det er kanskje ikke så overraskende at regjeringen fjerner dette, nå som den går inn for en rasering av eldreomsorgen.

Samtidig som regjeringen og SV satt sammen og ble enig om et av de mest eldrefiendtlige budsjettene vi har sett, la FrP frem vårt alternative statsbudsjett.

Vi reverserer regjeringens kutt i investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser, vi setter av en egen eldremilliard til å løfte kvaliteten i omsorgstjenestene, vi viderefører både Eldreombudet og «Leve hele livet», og det settes av midler til å bekjempe ensomhet og til styrking av tilbudet innen psykisk helse rettet mot eldre.

Dessverre er det ikke FrP som styrer landet, men Ap, Sp og SV.

Til tross for at FrP ikke har flertall, kommer vi alltid til å jobbe for verdig eldreomsorg. Nå fremmer vi forslag om at alle eldre skal ha like kriterier for å få sykehjemsplass, uansett hvilken kommune man bor i.

Surnadal Kommune har utfordringer med arbeidsmijø og hardt arbeidspress. Godene blir tatt fra dem(eksta betalt for å jobbe helg). Det er boligmangel og kommunen har lite å tilby ungdommen. Dette kan være noe av det Surnadal Kommune må gjør noe med for at vi skal få søkere til jobbene som er utlyst.

Mvh
Nils Petter Tonning
Surnadal FrP

Powered by Labrador CMS