Pressemelding:

Jenny Klinge
Jenny Klinge

Frykter massenedlegging av domstoler

- Jeg er oppriktig bekymra for domstolene nå som FrP har åpna døra på gløtt for å forhandle vekk tingretter og jordskifteretter i budsjettforhandlingene med regjeringa, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Hun sier at det var all grunn til å juble da FrP før sommeren inngikk en enighet med Senterpartiet, Ap og SV om å sikre alle de selvstendige tingrettene og jordskifterettene i hele landet.

- Det var flott at FrP så tydelig ville bidra til å sikre flertall for dette på Stortinget, men nå har justispolitisk talsperson for FrP, Per Willy Amundsen, åpna for å slå sammen rettskretser likevel. Han sier at dette ikke skal medføre at tingretter og jordskifteretter blir lagt ned, men det er rett og slett ikke sant. Slår man sammen rettskretser, legger man ned tingretter og jordskifteretter, fordi en rettskrets bare kan ha en av disse. En tingrett er et rettssted med egen sorenskriver. Dersom Stortinget går inn for å slå sammen flere rettskretser som nå har hver sin tingrett, vil bare et av rettsstedene i den nye rettskretsen være en tingrett. De andre rettsstedene vil i praksis være underavdelinger av denne, slår Klinge fast.

- Vi i Senterpartiet er veldig opptatt av å ta vare på de 60 tingrettene og 34 jordskifterettene vi har rundt om i landet nå, fordi det bidrar til å sikre at disse har framtida for seg. Underavdelinger av en tingrett eller jordskifterett vil være mer sårbar for å miste ressurser og for ikke å bli satsa på. Over tid vil det bli lettere å legge ned slike underavdelinger, sier hun.

Klinge viser til at ei slik sammenslåing av rettskretser som regjeringa foreslår over tid vil kunne innebære at totalt 4-500 arbeidsplasser forsvinner fra de områdene som mister tingretten sin, fordi det ikke er lagt opp til noen minimumsbemanning ved de rettsstedene som består som underavdelinger under en annen tingrett.

- I tillegg vil nedleggelse av tingrettene medføre at advokatmiljøer minsker og sentraliseres, politiadvokatene forsvinner også fra steder uten tingrett og i sum vil dette få store ringvirkninger i en rekke lokalsamfunn over hele landet. Så nå er det viktig at FrP på Stortinget får sterke oppfordringer fra sine lokalpolitikere om å kjempe for domstolene og ikke forhandle dem bort i budsjettforhandlinga. Et årlig statsbudsjett er viktig, men det er useriøst å fjerne en stor andel av landets tingretter og jordskifteretter for alltid for å kunne fjerne et par bomstasjoner for eksempel, avslutter Klinge.