LESERINNLEGG:

Portrettbilde av en mann med grått hrå og Frp-merke på genseren
Nils Petter Tonning

Budsjettregulering i Surnadal

Publisert

Da er kommunestyret i Surnadal gang med budsjettregulering og prøver å komme i mål, men har et underskudd på nesten kr. 10 mill. Det har gått halve året, og underskuddet blir nok mye større før vi er ferdig med 2024. Mange diskusjoner om hva som må gjøres.

Opposisjonen (SP, AP og Rødt) ønsker å bl.a. å vurdere å øke eiendomsskatten i 2025. Gi gratis skolemat. Øke prisen på smøremåltidene i barnehagen. Jeg mener ikke vi skal utfordre barnefamilier og de med dårlig råd med å øke prisen på smøremåltidene i barnehagen. Heller ikke øke eiendomsskatten. Jeg går imot gratis skolemat. Her vil opposisjonen bruke penger når vi skal redusere mest mulig. Vet dette var en valgkampsak. Vanskelig å få igjennom valgkampsaker med trang økonomi. Vi har vel aldri vært nærmere ROBEK enn det vi er i dag.

Vi ser alle at vi må ta grep. Det er driftsutgiftene som er for høge. Derfor må vi se hva vi kan gjøre der. Kan vi f.eks. redusere tjenestenivået noe og likevel oppnå gode tjenester. Vi har høge innvesteringer, og dette utgjør store renteutgifter. Effektivisering av kommunen må til. Det er noe alle store bedrifter gjør for å oppå bedre resultater.

Det er integrering og NAV som er de største utgiftspostene. Dette henger sammen. Da er spørsmålet har vi tatt inn flere flyktninger enn vi klarer å integrere?

Når vi investerer og setter opp et budsjett må vi kunne klare å holde oss innenfor. Vi bomma med 14 mill. på ombygging av kommunehuset og den nye veien inn til fotballhallen. Vi kunne dekt underskuddet her med bedre planlegging.

Jeg mener heller ikke vi kan redusere antall medlemmer i kommunestyret. Vi trenger de 27 medlemmene som er med. Reduserer vi vil de minste partiene falle fra. Vi må ha et bredt demokrati for å få de beste resultatene for våre innbyggere.

Nils Petter Tonning
Surnadal FrP

Powered by Labrador CMS