LESERINNLEGG:

Portrettfoto av to damer.
Rigmor Aasrud og Marit Arnstad.

Regjeringen styrer trygt mot en myk landing i norsk økonomi

Publisert

Vi vet at mange er bekymret for egen økonomi nå. Økte renter, økte leiepriser og generelt høy prisvekst gjør at mange husholdninger har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon det siste året.

For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er målet klart: prisstigningen skal ned. Og vi må sikre at flest mulig har en jobb å gå til. Slik sørger vi for en tryggere hverdag for alBle.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år gjenspeiler derfor at vår viktigste jobb er trygg og ansvarlig økonomisk styring – der vi bruker fellesskapets midler til det beste for folk og bedrifter i hele Norge.

Heldigvis peker flere piler i riktig retning. I en urolig tid klarer norsk økonomi seg godt. Arbeidsledigheten er fortsatt lav og aktiviteten i næringslivet er høy, selv om veksten er i ferd med å dempes noe. Stadig flere kommer i jobb. Under Arbeiderpartiet og Senterpartiets første år i regjering ble det skapt flere jobber i privat sektor enn under hele Solbergs regjeringsperiode. Prisveksten vil trolig gå ned neste år.

Vi har altså gode forutsetninger for å komme oss trygt gjennom denne tiden, og vi ser klare tegn til en myk landing i norsk økonomi. Det betyr at regjeringens politikk har virket – og virker.

Å snekre sammen et statsbudsjett for neste år er likevel en krevende øvelse. Balansegangen mellom å ivareta de som prisstigningen treffer ekstra hardt, samtidig som vi unngår å legge ytterligere press på økonomien, er nå særlig viktig. Vi må altså bruke pengene riktig – på det viktigste – og samtidig evne å holde igjen der vi kan.

Med krig i Europa, et rekordhøyt antall flyktninger og høy prisvekst er det likevel nødvendig å øke utgiftene på flere områder.

Og vi bruker mest på det viktigste:

  • Vi stiller opp i en tid med høy prisvekst og renter. Det viktigste bidraget er et ansvarlig budsjett som bidrar til at prisveksten faller og som ikke øker presset på renta. 85 prosent av alle lønnsmottakere får redusert eller uendret inntektsskatt i 2024. Vi viderefører styrkingen av bostøtten og sosialhjelpsatsene. Studiestøtten, borteboerstipendet og utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring økes. Strømstøtten opprettholdes.
  • Vi styrker velferden og arbeidslinja. Vi reduserer maksprisen i barnehagen ytterligere fra 3000 kroner til 2000 kroner per måned. Det er et historisk løft for barnefamiliene og et viktig samfunnsgrep som reduserer forskjellene mellom folk. Vi viderefører ungdomsgarantien, som skal gi tett og tidlig oppfølging til ungdom med ekstra behov for hjelp til å komme i arbeid. I tillegg bevilges midler til å igangsette et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre i 2024.
  • Vi stiller opp for en tryggere verden og et Ukraina i krig. Vår langsiktige støtte til ukrainernes forsvarskamp bidrar til stabilitet og trygghet i Europa. Vi tar imot ukrainske flyktninger som trenger beskyttelse. De som kommer, skal inkluderes i det norske samfunnet gjennom arbeid og utdanning i kommuner over hele landet. Bistanden øker med 7,5 milliarder kroner. Pengene skal blant annet gå til Gaza hvor den humanitære situasjonen nå er svært alvorlig.
  • Vi prioriterer tryggheten i Norge. Vi styrker Forsvaret, politiet og sykehusene. Forsvarets viktigste ressurs er folk, og i 2024 prioriterer vi blant annet mer personell, bedre boforhold, økt utdanningskapasitet og styrking av Heimevernet. Politiet blir styrket med 500 millioner. Det gir politidistriktene mulighet til å ansette flere operative politifolk, forebygge ungdomskriminalitet og kjempe mot gjengkriminalitet. Vi øker bevilgningen til sykehusene med 2,2 mrd. Økningen legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen som tar hensyn til at vi blir flere og eldre og til en reduksjon i ventetidene.
  • Vi skal nå klimamålene våre. Vi vil gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn. Det er foreslått en rekke grønne tiltak i budsjettet som skal bidra til at vi når disse målene. Og for første gang har vi en detaljert plan for å nå klimamålene våre i 2030 på en måte som er rettferdig og der folk ikke kommer dårligere, men heller bedre ut.

Prioriteringene i forslaget til statsbudsjett bærer i det hele tatt bud om en regjering som tar ansvar for folk og land, og som ruster oss for framtida.

De kommende ukene skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandle med SV i Stortinget om statsbudsjettet for neste år. Det har vi gode erfaringer med. Det er all grunn til å tro at statsbudsjettet som blir endelig vedtatt i desember vil trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid. Og at vi styrer trygt mot en myk landing i norsk økonomi.

Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Powered by Labrador CMS