LESERINNLEGG:

To smilende damer og en mann oppstilt foran inngangen til Rindal helsetun.
Senterpartiet Ole Herman Sveian og Marit Arnstad sammen med Mildrid Aune i forbindelse med deres besøk til Rindal Senterparti. Regjeringen har en stor satsing på bygging av HDO-boliger og økt bemanning i eldreomsorgen framover gjennom tilføring av midler til formålet

Rindal helsetun - vi vil ha framdrift!

Publisert

Det som er vedtatt for 2023 er å se på mulighetene for bruk av eksisterende bygningsmasse ved helse- og omsorg. Rindal Senterparti ønsker å skynde på prosessene med ombygging av Helsetunet i forlengelse av dette arbeidet, og ikke vente til 2025 som det står i dagens handlingplan.

Planene for nytt Helsehus ble skrinlagt på grunn av den daværende økonomiske situasjonen i kommunen. Dette er beklagelig, men det var helt nødvendig.

Nå er det tid for å se fremover og legge planer for arbeidet som trengs, både i nær fremtid, og å vurdere hva som kan vente.

Vi i Rindal Senterparti tenker at vi må se på endring i løsninger for innbyggerne, som er tilpasset dagens behov.

En HDO-bolig står for boliger med heldøgns omsorg. Det vil si at det skal være bemanning tilknyttet boligen hele døgnet.

Tilgang til bemanning skal være det samme som på et sykehjem. Bistanden skal tilpasses den enkelte.

Ved å øke antallet HDO boliger tenker vi at vi kan ivareta innbyggerne på en god måte når det gjelder selvstendighet og medbestemmelse. Dette arbeidet bør komme i gang så raskt som mulig. Vi tenker at dette må komme i gang allerede tidlig i 2024.

Vi mener at rutinene og hjelpebehovet på en sykehjemsavdeling bør forbeholdes de som er i siste fase av livet, og de som har stort bistandsbehov. Dette er et viktig samfunnsoppdrag, men. Ja det kommer ett, men. Vi ser at løsningen med HDo-boliger vil øke kvaliteten på tjenestene vi gir til innbyggerne som ikke lenger kan bo i egen bolig, men som er for frisk til å trives på en sykehjemsplass.

Økningen i demenssykdommer i Norge er stor. Dette gjør at vi må se på behovet for antall plasser på demensavdeling/HDO-boliger, samt praktiske løsninger for denne typen avdelinger. Her er de ansatte en super ressurs for å uttale seg om hvilke løsninger som kan fungere for de som bor der.

Behovet for tjenester innenfor helse og omsorg vil øke fremover, og da særlig innenfor demensomsorgen. Her vil vi trenge mer bemanning og mer kompetanse. Vi må jobbe for å beholde den kompetansen vi har, og tilrettelegge for kompetanseheving.

Det er mye å ta hensyn til. Vi ønsker at løsningene som fremlegges og vedtas skal være godt gjennomtenkt både i forhold til effektivitet, og det å kunne tilby tjenester som er best mulig tilpasset behovene til innbyggerne.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la frem nyheten om at regjeringen prioriterer midler til 1500 flere heldøgns omsorgsplasser neste år.

Malin Hofseide

Anne Løseth

Bjørg Myrvang Negård

Mildrid Kattem Aune

Regjeringen varsler at 300 millioner kroner vil bli bevilget til første års utbetaling over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet for 2024. Les mer om dette her: 3 milliarder kroner til 1500 nye sykehjemsplasser

Powered by Labrador CMS