En ulv som står og uler

Statsforvalteren har gitt skadefellings­tillatelse på ulv i deler av Heim, Rindal, Orkland og Surnadal kommuner

Statsforvalteren i Trøndelag har innvilget en søknad fra Heim kommune om skadefelling av en ulv. Tillatelsen gjelder fram til 29. januar kl. 12:00, eller til en ulv er felt.

Tirsdag 23. januar innvilget Statsforvalteren i Trøndelag en søknad fra Heim kommune om skadefelling av en ulv i Heim, Rindal, Orkland og Surnadal kommuner. I vedtaket heter det at søknaden ble innvilget etter etter diskusjon med Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Avisa Driva omtalte saken først.

Bakgrunnen for søknaden var at rovviltkontakt fra Statens naturoppsyn på ettermiddagen søndag 21. januar hadde sporet en ulv i området Våglandshalvøya i Heim kommune. SNOs vurdering av sporingsobservasjonen er ulv «antatt sikker». Videre var det lokale personer som meldte om spor- og synsobservasjon av ulv i området Engdalen-Rodalen i tirsdag 22. januar.

Ulven som nå er observert er etter alt å dømme den samme ulven som drepte eller skadet mer enn 160 sauer i løpet av beitesesongen i fjor. Disse skadene på beitedyr er dokumentert av SNO.

I vedtaket står det at tillatelsen ble formidlet muntlig til Heim kommune den 22. januar 2023 kl. 10:30. Tillatelsen er gjeldende fram til 29. januar 2024 kl. 12:00, eller til en ulv er felt. 

Det gis også dispensasjon fra viltlovens § 23, jf. viltlovens § 35, til tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund, og fra viltlovens § 21 c bruk av motorkjøretøy.

Fellingsområdet gjelder deler av Heim, Rindal, Orkland og Surnadal kommuner.

Powered by Labrador CMS