En ulv
Illustrasjonsfoto

Statsforvalteren har gitt ny skadefellings­tillatelse på ulv i Heim, Rindal, Orkland og Surnadal

Publisert

Onsdag 30. august ga Statsforvalteren i Trøndelag igjen skadefellingstillatelse på ulv i vårt distrikt. Bakgrunnen for søknaden om skadefellingstillatelse denne gangen var funn av en sau skadet av ulv i Fossdalen i Heim kommune, og denne skaden var ganske fersk.

Lokalavisa Driva skriver mandag at ulven skal ha blitt filmet ved en tilfeldighet av et bilkamera (Pluss-sak). Frode Aalbu, rovviltansvarlig i SNO for søndre del av Trøndelag, er kjent med at det skal ha vært gjort en slik observasjon av ulven, men SNO har ikke fått tilgang til den aktuelle filmen, og kan derfor ikke bekrefte at dette stemmer.

De siste par ukene har det ikke vært registrert så mange nye skader forårsaket av ulven, forteller han. Det som har blitt oppdaget i den siste tida har vært mest eldre skader, med unntak av det ene tilfellet i Fossdalen i Heim i forrige uke. Derfor har ikke SNO noen oversikt over hvor ulven har hatt tilhold de siste par ukene.

Så langt har SNO registrert rundt 150 tilfeller av skader eller drap på sau, som er antatt forårsaket av ulven.

– Vi vet jo ikke om dette er toppen av isfjellet, eller om det er en stor del av isfjellet. Det vil sankinga etter beitesesongen vise. Dessverre ser vi ikke noen tydelige trender, så vet vet ikke hvor mye vi kan forvente. Men jeg håper selvsagt, for alles del, at det vi har funnet er mer enn bare toppen av isfjellet, sier Frode Aalbu.

Skadefellingstillatelsen er denne gangen gitt til Heim kommune. Den gjelder i kommunene Heim, Rindal, Orkland og Surnadal, fram til torsdag 7. september kl. 12:00, eller til en ulv er felt. Eventuell forlengelse vil bli vurdert av Statsforvalteren i samråd med kommunen ved tillatelsens utløp, heter det i vedtaket.

Det er også gitt dispensasjon fra viltlovens § 23, jf. viltlovens § 35, til tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund, og fra viltlovens § 21 til å postere i bil.

Powered by Labrador CMS