God svarprosent i Rindal kommunes landbruksundersøkelse

Fôring av dyra er en viktig del av avløseryrket!

Økonomien i landbruket er dårlig nå

Rindal kommune har spurt gardbrukerne i bygda om hvilke planer de har for sin egen gard i åra framover. Med dette ønsket kommunen få svar på hvor det er viktig å sette inn innsats og virkemidler for at så mange som mulig kan fortsette i næringa. Nå er resultatene fra undersøkelsen klare.

Publisert

48 av 71 gardbrukere har svart på spørreundersøkelsen. Det tilsvarer 68 prosent, og plan- og utviklingssjef Sivert Dombu sier at kommunen godt fornøyd med det. Han forteller at de ikke har rukket å få til en fullgod sammenstilling av svarene enda, men her er noen av de viktigste punktene som kom fram: 

  • Seks av ti av gardbrukerne har garden som hovedbeskjeftigelse, og ektefeller har gjerne jobb utenfor, men mange av dem jobber på garden i tillegg.
  • Seks av ti av gardbrukere er over 50 år, tre av ti er over 60.
  • Sju av ti av gardbrukerne som har svart har drevet garden i over 15 år.
  • Mjølk og storfekjøtt dominerer, men det er også noe sau, og bare én har gris.
  • De fleste er avventende

    Mange nevner at økonomien i landbruket er dårlig nå. Flere har investert i nye kalvingsbinger, som det er krav om fra i år. Ellers er bøndene svært avventende med nye investeringer nå. 

Noen få har svart at de planlegger å bygge nytt fjøs før lausdriftskravet slår inn i 2034, men de er usikre på økonomien i det og om det lar seg gjøre. Alternativet er å legge ned.

Tre av ti tror at garden om ti år er nedlagt som sjølstendig enhet, eller tjener som bolig uten gardsdrift. Knapt fire av ti er sikre på at de vil råde sine etterkommere til å ta over drifta.

De fleste, men ikke alle, har god tilgang på avløser. Dårlig lønnsomhet kan lede til for lav lønn til avløsere. Mange peker på at det er viktig at ungdomsskolen fortsette å arrangere avløserkurs.

Håper at så mange som mulig kan fortsette i landbruksnæringa

Rindal kommune bruke svarene fra landbruksundersøkelsen til å utvikle konkrete tiltak under paraplyen «Bygdevekst». Gardbrukerne har gjennom undersøkelsen fått mulighet til å komme med innspill til Bygdevekstarbeidet. 

Rindal er sammen med Holtålen kommune om dette, og inngår nå en grunnleggende Bygdevekstavtale med Staten og fylkeskommunen om innstas på mange fagområder. Neste steg er å lage en mer detaljert handlingsplan for 2024. Kommunen har et mål om at så mange som mulig skal finne grunnlag for å fortsette i landbruksnæringa i bygda.

Powered by Labrador CMS