To blide damer som sitter ved en valgurne merket med den norsk kirkes våpenskjold.
Aashild Settemsdal (t.v.) og Inger Lise Heggem tok imot kyrkjevelgjarane i Bøfjorden.

Valg for kyrkja

Publisert Sist oppdatert

Kyrkjevalg på bispedømeråd og lokale sokneråd vart gjennomført på same tid og stad som dei politiske avstemmingane i går. Dette sikrar truleg betre deltaking enn i gamle dagar, da ein stemte på sokneråd i samband med gudstenester i kyrkja. Ein ser nok at trass i stor innsats blant valgarrangørane kjem kyrkja i skuggen av kommune- og fylkespolitikken. Ikkje dess mindre er soknerådet eit viktig juridisk organ som basis for demokratisk styring av kyrkja.

Varierande deltaking

Som aktør har eg nokre fotoglimt frå Åsskard - eitt av dei fem kyrkjesokna i Surnadal. Her deltok rundt (raskt rekna) 20 % av dei stemmeføre i kyrkjelyden. Oppslutninga i Todalen var langt betre - truleg best i kommunen. Nytt av året var at unge ned til 15 år kunne stemme, men svært få tenåringar deltok.

En smilende mann som putter sin stemme opp i valgurnen.
Her gjer ein blid Ivar Rikardsen si «kyrkjeplikt».

Fire bispedømelister

Parallelt med soknerådsvalget stemte ein del også på nytt bispedømeråd i Møre. Her var det lister frå Nominasjonskomiteen, Åpen Folkekirke, Frimodig Kyrkje og Bønneslista. Førsteinntrykket her var stor sprik i resultat frå bygd til bygd.

Komplisert teljesystem

Etter at lokala stengte, samlast funksjonærane til oppteljing på Kyrkjelydshuset i Surnadal. Med eit komplisert og tidkrevande digitalsystem vart ein ikkje ferdig før borti midnatta. Konstituert kyrkjeverje Lene Wilhelmsen gjorde ein storarta jobb med gjennomføringa - sjøl om det sentrale datanettet gjekk i stå på grunn av den store pågangen landet rundt. Endelege lister over innvalgde til nye sokneråd er ikkje ferdige, men vil koma etter kvart.

Tre personer som sitter rundt et bord og teller stemmer.
Oppteljinga på Kyrkjelydshuset tok lang tid. Her er Per Arne Hyldbakk, Randi Vetleseter Bøe og Jane Svensli i sving.
Powered by Labrador CMS