Preses Olav Fykse Tveit besøkte Nordmøre

Biskop i Møre bispedømme Ingeborg Midttømme, prost i Indre Nordmøre prosti Vidar Wilhelmsen Rygh og preses i bispemøtet biskop Olav Fykse Tveit møtte todalingene i kaffekroken på Matkroken i Todal

Møtte todalingene på deres hjemmebane

Et tredvetalls engasjerte todalinger møtte opp på Matkroken for å slå av en prat med preses Olav Fykse Tveit. 

Publisert

Kaffekroken hos Terje Nordvik ble nesten for liten da et tredvetalls todalinger møtte opp for å slå av en prat med  preses Olav Fykse Tveit da han besøkte Todalen lørdag. Med seg på turen hadde han også biskop i Møre bispedømme Ingeborg Midttømme og prost i Indre Nordmøre prosti, Vidar Wilhelmsen Rygh. Vertskap før besøket var Todalen Sokneråd, med soknerådsleder Borghild Talgø og John Moe i spissen.

Her løses alle problemer - både lokale og internasjonale

Prost Vider Wilhelmsen Rygh ønsket alle velkommen til dette uhøytidelige treffet, men overlot raskt ordet til Terje Nordvik, sjef for Matkroken, som fortalte litt om historikken til denne kaffekroken i butikken. 

Sjef for Matkroken i Todal, Terje Nordvik

- Kaffekroken åpnet i 1995, foteller Terje. Og er blitt et møtested todalingene setter virkelig pris på. 

I kaffekroken er det folk hele dagen. Helt fra klokken 0715, da er det kaffe og nyheter. Når butikken åpner klokken 0900 kommer pensjonistene, og da løses alle problemer. Lokale, nasjonale og internasjonale, kan Terje fortelle. Så, etter lunsj kommer også ungdom, arbeidsfolk og andre, og er der til butikken stenger klokken 1800. På mandager er det damedag i kaffekroken. Terje fortsetter med å skryte av presten i Todalen, Torbjørn Brøske.

Vikarprest i Todalen kyrkje, Torbjørn Brøske og biskop Ingeborg Midttømme

- Vi har en fenomenal prest i Todalen, sier Terje. Han er en av årsakene til at det er så mange folk i kirka.  Det kommer også frem at de får organisten til å sende salmene for søndagens gudstjeneste på torsdag, slik at de kan øve på salmene.

Ordet går videre til Kjell Gunnar Polden, innflytter til Todalen. Han skryter av både av prest Torbjørn Brøske og kaffekroken hos Terje Nordvik.

- Kaffekroken er et unikt sted som er med og forhindrer utenforskap, sier han.

- Det er ikke så høyt under taket her i kaffekroken, men sannelig er det takhøyde under diskusjonene.  

Preses Olav Fykse Tveit fikk æren av å være den første til å forsyne seg av kaka som var lagd spesielt for besøket
To biskoper spiser kake og bakels.
Biskop i Møre bispedømme Ingeborg Midttømme og Preses i bispemøtet Olav Fykse Tveit fikk servert spesiallaget kake og bakels med grøt

- Hva driver du med da ?

Var utfordringen som preses Olav Fykse Tveit fikk under praten på kaffekroken.  Og han fortalte villig hva det betydde å være preses, og understreket spesielt ansvaret for internasjonal samhandling som ligger i stillingen, og besøkene hos søsterkirken i Palestina. Han ble utfordret av biskop Midttømme til å fortelle litt om hva han hadde drevet med mellom han var sokneprest i Haram, og frem til han overtok stillingen som preses i Bisperådet.  Tveit har både innehatt stillingen som generalsekretær for Mellomkirkelig råd og generalsekretær for Kirkenes verdensråd før han overtok som preses etter Helga Haugland Byfuglien. 

Mange mennesker i en kafe
Det var helt fullt i kaffekroken på lørdag.

Etter dette slapp diskusjonen løs. Og tematikken varierte fra hva Jesus gjorde i årene fra han var 12 år til 32 år, hvordan konflikten i Gaza kan løses og til hvordan man kan rekruttere nye prester til små steder som Todalen. 

Aftensong og Vesper

Etter at den uformelle praten var over i kaffekroken, inviterte Todal Sokneråd og vikarprest Torbjørn Brøske til Aftensong og en enkel gudstjeneste - Vesper - i Todalen Kyrkje. Her innleda John Moe med en orientering om soknerådets arbeid, før Bernt Bøe fortalte om historien til Todalskyrkja.

John Moe (til venstre) og Bernt Bøe innleda til aftensong.
Korsangen ble leda av Bernt Bøe
Tekstlesing ved biskop Ingeborg Midttømme
Powered by Labrador CMS