Rindal kommune:

Tildeling av koronamidler

Formannskapet har i dag tildelt koronamidler i tråd med kommunedirektørens innstilling:

  1. Rindal kommune tildeler koronamidler til næringslivet på kr 500.000 for 2021. Dette i hht. «tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», datert 25. februar 2021 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg mottatt tilskuddsbrev, datert 15. april 2021 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.Formannskapet innvilger tilskudd som ført opp i tabellen:

2. Tilskudd bevilges som «bagatellmessig støtte» over Rindal Utviklingsfond 3250-14704 og utbetales straks.

I april fikk Rindal kommune tildelt ytterligere koronamidler, og næringslivet hadde mulighet til å søke om støtte.