Nye koronamidler til næringslivet i Rindal

Rindal kommune får nå tildelt ytterligere koronamidler på 250.000 kr som skal gå til næringslivet i Rindal.

Samla tildeling nå i vår blir dermed 500.000 kr.

Formannskapet vil i sitt møte onsdag 21. april behandle saken og fastsette vilkår og søknadsfrist.

Deretter kan lokale bedrifter søke om tilskudd, melder Rindal kommune.

Regjeringen melder om at de tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Denne ordningen kommer i tillegg til den nasjonale kompensasjonsordningen som alle bedrifter i landet har mulighet å søke midler fra.