Rindal kommune melder:

Nå kan du søke om Koronamidler for 2021

Rindal kommune har fått 500.000 kr fra staten til ei ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som på ulike måter er rammet av koronapandemien.

Følgende virksomheter vil bli prioritert her i Rindal:

  • reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene
  • virksomheter som har måttet stenge ned pga. smitteverntiltak
  • virksomheter som av ulike grunner faller utenfor kompensasjonsordningene
  • virksomheter som er svært hardt rammet pga. covid 19
  • sårbare nystarta firma
  • virksomheter som falt mellom "to stoler" og ikke fikk kompensasjon i fjor
  • firma som tar inn arbeidsledig ungdom

Alle må søke til Rindal kommune via portalen www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfristen er 14. mai 2021. Innvilgede tilskudd vil bli utbetalt raskt.

Nærmere opplysninger finner du her