Rindal kommune melder:

Oppdatering om vaksinering

Vi er godt i gang med vaksineringen i Rindal, og i uke 6 begynte vi med gruppen mellom 75 og 84 år. Denne gruppen fortsatte vi med i uke 7. De neste par ukene vil det ikke komme nok vaksiner til at nye personer blir vaksinert, kun vaksiner nok til å gi den andre dosen til de som har fått første dose.

Vi ringer opp alle i gruppen 75-84 år for å spørre om de ønsker vaksine.

Når det gjelder personer under 75 år, vil vi kun sende ut SMS om time. De som IKKE ønsker vaksine, må derfor ringe legekontoret og gi beskjed om dette.

Det er viktig at du møter til oppsatt time, eller gir beskjed så raskt du vet om du ikke kan ta vaksinen den dagen. Vi vil da prøve å finne en annen dag til deg. Du skal ikke ta vaksine hvis du er forkjølet, har infeksjonssykdom eller feber over 38 grader.

Du kan lese mer om dette her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

Dersom du ikke får til å fylle ut egenerklæringsskjema på forhånd, trenger du ikke å tenke mer på det. Vi ordner dette når du kommer.

Foreløpig foregår vaksinering på Eldresenteret hver torsdag mellom kl 12 og 15. Vi oppfordrer folk til å ha på lette klær, for eksempel t-skjorte under jakken.

Det er estimert at alle ned til 65 år, og risikogrupper, får vaksine innen utgangen av juni 2021, men kommunene vet bare 1-2 uker fram i tid hvor mange vaksiner vi får. Derfor er det ikke mulig å se eksakt når det er din tur. Av samme grunn, blir det kort tid fra du får beskjed til timen for vaksinering vil finne sted.

For deg som er i risikogruppe, har fastlegen din allerede gitt kommunen beskjed om dette. Dersom du har fastlege i en annen kommune, og er i risikogruppe, kan du ta kontakt med din fastlege og høre det er gitt beskjed til din bostedskommune.

Mari Wold, kommuneoverlege