Rindal kommune melder:

Kommuneoverlege Mari Wold
Kommuneoverlege Mari Wold

Fortsatt mulighet for å få vaksine i Rindal

Har du fortsatt ikke fått mulighet til å vaksinere deg, enten med 1. eller 2.dose?

Da er det mulighet til å få vaksine den 9/9 eller 16/9. Det er noen ledige timer mellom kl 12 og 14.

Dette gjelder alle som bor, eller oppholder deg i Rindal. Enten du ikke har fått mulighet til å vaksinere deg enda, eller har fått 1. dose et annet sted.

Det skal gå minst 3 uker mellom dose 1 og dose 2, med mindre første dosen var Moderna. Da skal det gå minst 4 uker mellom dosene.

Vi har kun vaksinetypen Comirnaty fra Biontech/Pfizer, derfor er det denne vaksinen som blir tilbudt.

Dersom du har gjennomgått Covd-19 infeksjon, anbefaler Folkehelseinstituttet at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er høy de første 6 månedene og man kan derfor velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis

Send e-post til [email protected]. Skriv navn, telefonnummer, og når du evt fikk 1.dose.

Time sendes deg på SMS og på e-post.