Visitasgudsteneste i Rindal kirke

Inngangsprosesjon
Kantor Bjørn Vevang intonerte første salmen under inngangsprosesjonen

"Se, og bli sett"

Første søndagen i februar var det visitasgudsteneste i Rindal kirke som avslutning på vekas bispevisitas. Mottoet for visitasen var "Se, og bli sett", eit omgrep som fekk innhald denne dagen, og i samlingane som hadde vore tidlegare i veka.

Publisert Sist oppdatert
Sokneprest og biskop framfor alteret
Sokneprest Lene Gåsvatn og biskop Herborg Oline Finnset framfor alteret

Dette var første bispevisitas etter at Rindal igjen var tilbake i Nidaros Bispedømme etter å ha vore i Møre Bispedømme sidan 1993. Siste visitas var ved biskop i Møre Bispedømme Ingeborg Midttømme i 2015.

Første samlinga denne gongen var i Øvre Rindal kapell. Seinare har det vore møte med sokneråd og tilsette, gudsteneste på Rindal Helsetun, konfirmanttime, besøk på skolen og på bedrifter, men møtet med kommunen måtte utsettast på grunn av den truande versituasjonen midt i veka. Ein tillyst songkveld i kyrkja på onsdag vart også utsett.

Biskopen kjem nok tilbake for å få med seg desse møta, og i tillegg vil nok biskopen delta når Rindal kirke skal feire 150 år første søndag i advent i år.

Denne søndagen var det mange som hadde funne vegen til Rindal Kirke, trass i føreforholda, som kunne vore betre.

Dei fleste som deltok i gudstenesta samla i kordøra
Frå venstre ser vi her kyrkjeverge Marte Nervik Nergård, kyrkjetenar Jan Brødreskift, kyrkjevert Ingeborg Nordlund, sokneprest Lene Gåsvatn, biskop Herborg Oline Finnset, prost Dagfinn Thomassen, kantor Bjørn Vevang og trompetist Ingri Grov

Biskop Herborg Oline Finnset hadde preika som du kan lese her:

Kristi forklarelsesdag 04.02.24
Visitasgudstjeneste Rindal

Markus 9, 2-13

Disiplene får se Jesu herlighet (Matt 17,1–13; Luk 9,28–36)
2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, 3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4 Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. 5 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. 7 Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!» 8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var hos dem. 9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde. 11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme?» 12 Han svarte: «Elia kommer først og setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? 13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om ham.»

Maskorama: hvem er bak masken? Vi har sett på og latt oss more av publikumssuksessen, hvor det har vært om å gjøre å gjette hvem som var bak: inni maske og forkledning. Maskorama- maskene faller etter mye gjetting.

 I bibelfortellinga vår skjer det helt uten gjetting – og helt uten masker. På en måte omvendt: Her ser de det samme som før, - men en ny dimensjon legges til. Jesus, forbildet, læreren, vennen som de kjent så godt, står fram som noe annet og mer enn de visste. Ikke en avsløring, men ny dybde, en ny dimensjon. De som fikk være med opp på fjellet, fikk se noe nytt og uventet: det utdypet bildet av ham de kjente fra før.

 Mange av oss har hatt store fjell- opplevelser: Stå på toppen av fjellet – god sikt – klart vær. Du kan gå på toppen av fjellet og føle at du ser et heilt fylke og vel så det. Himmelen er høy, friheten, vinden, sikten: og gleden over å ha mestra fjellet – kommet seg helt opp: da kjenner vi på den veldige naturens hellighet, og Gud kan kjennes nær. Hellig stillhet, vind og frihet.

 For et øyeblikk viste de seg. Jesus, Moses og Elia: de gamle gudsvitner og profeter. Hvor lenge varte denne åpenbaringen? Det var lenge nok til å forstå at denne åpenbaringen, denne Guds herlighet alltid var mellom dem, bare at den til vanlig ikke vistes.

Fjellet der Jesus sitt ansikt lyste som solen, var mest sannsynlig snødekte Hermon, helt nord i landet. Det går en linje derfra til bunnen av Jordandalen, til det laveste sted med tørt land i verden Jordanelva. ”Jordan” betyr ” det som går nedover” . 390 m under havflata: der Jesus ble døpt. Men vi kan se en linje fra Jesu dåp på jordens laveste sted til hans herlighet høyt der oppe på forklarelsens berg. Begge steder lyder en røst fra himmelen som erklærer at Jesus er Guds elskede Sønn.

Når synet er over, når festen er over, er han der fremdeles. Heretter eide de en opplevelse og en sannhet sammen som aldri slapp dem. Men allerede på tur ned gir Jesus beskjed: det er en forbindelse mellom det de har opplevd, og lidelsen: Å være disippel kan komme til å koste. Men han er Den ene og Den eneste. Han som er verdig takk og kjærlighet. Han er den eneste som kunne sette sammen det som er blitt ødelagt, som kan lege såret som er oppstått mellom Gud og mennesker. Han er den eneste, og det eneste som består.

Helligheten forlater ham aldri. Han er med ned i livets daler også. Med der hvor det blir vanskelig, med der hvor det er tungt. I lidelsen og i det mørke, slik at vi også i dag kan kjenne ham igjen, i tro, og ikke trenge spørre om hvem han er, han som møter oss.

Våre liv bærer også preg av øyeblikks opplevelser. Vi er ikke gitt å for alltid være i gleden, som oftest lever vi nede i dalene hvor det på så mange vis er mer skyggefullt. Men fortellinga om synet på fjellet er gitt oss for å tro på, og for å fortelle oss hvem Jesus er.

 Jeg har med meg en opplevelse fra tidlig ungdom, som jeg brukte lang tid på å finne ut av. Mange gamle snakket om sin egen ungdom, om årene med vekkelse på 40 og 50tallet, og håpet at disse årene skulle komme igjen. De kom aldri igjen. Hvorfor gjorde de ikke det? Kanskje rett og slett fordi tidene forandrer seg – og vi med dem. Midt i Jesus-vekkelsen på 70tallet, med masse ungdomsarbeid og yrende liv blant barn og ungdom, satt de og lengtet tilbake til slik det var da de var unge – til det som hadde vært deres gylne tider – deres periode i himmel-lyset på fjellet. Den kom aldri tilbake en gang til, i en slik form som de hadde opplevd det. Jeg vet ikke om de greide å se alt det gode som skjedde rundt der de var, i 1973, eller 1975. De lengtet tilbake til det som hadde vært deres store, bevegende opplevelser, mens livet og troa grodde rundt dem, og vi som var ungdommer formelig sprang ned kirkedørene i alle slags aktiviteter og liv vi var med på.

Gud skaper hver dag noe nytt. Hver dag kommer Guds hellige Ånd til oss. Gud er mellom oss alltid, og noen ganger bryter Guds herlighet fram slik at vi ser den eller fatter den. Hva skaper Gud mellom oss nå – hva kan vi være med på? Hvordan skaper Gud tro og liv på nye måter?

 Disiplene og Jesus gikk ned fra fjellet sammen. Slik er det fremdeles: Jesus er vår medvandrer, han inviterer oss: til å møte ham – til å få se glimt av Guds herlighet. Ved stoppested langs veien - der hvor folket som er underveis møtes: der hvor vi møtes om brød og vin, til tilgivelse, nytt liv, håp og tro. I dåpen, hvor ordene om at vi er Guds elskede barn, sies også om oss: Der hvor den himmelske, oppståtte Kristus møter oss på forunderlig og uforståelig vis – i et hellig nærvær.

  Våre liv bærer også preg av øyeblikks opplevelser. Slik som sola bryter fram gjennom den tjukke skya, slik viser Jesus seg for oss. På toppen av fjellet. Øyeblikk av klarhet og forståelse. Men også nærvær i hverdagen– i det vanlige livet- slik det er. Troa, som vi er kjent med fra før, kan vokse fram som noe annet og mer enn vi visste: ny dybde, en ny dimensjon. Det kan utdype og berike oss, slik at vi år ser noe vi ikke kjente til fra før. Det ligger der for oss, alt sammen: som en gave. Hver dag skaper Gud, Livgiveren, tro, håp, kjærlighet og glede hos oss.

.

Rindal har også nettopp fått ny kyrkjeverge. I dag fekk Marte Nervik Nergård tilsettingsbrevet høgtideleg overlevert.

Soknerådsledaren og kyrkjevergen i kordøra
Ledar i soknerådet Arnhild Foseide Fagerholt las opp tilsettingsbrevet frå biskopen til kyrkjeverge Marte Nervik Nergård
Kyrkjevergen får tilsettingsbrevet
Kyrkjevergen får tilsettingsbrevet
Prosten og kyrkjevergen ved lesepulten
Prost Dagfinn Thomassen ønska Marte Nervik Nergård velkommen som kyrkjeverge.

Kantor Bjørn Vevang hadde på førehand annonsert at han ville vekke villdyret i orgelet under denne gudstenesta. 

Det gjorde han!

Trompetisten og kantoren på galleriet
Trompetist Ingri Grov og kantor Bjørn Vevang gav salmane herlege blondekantar!

I tillegg hadde han sikra seg fint følge av trompetist Ingri Grov.

kakebordet med biskopen
Ved kyrkjekaffen var det høg kakefaktor!
Folk rundt borda i menighetshuset
Kyrkjekaffe i Rindal Menighetshus

Kyrkjekaffe på Menighetshuset

Etter gudstenesta var det kyrkjekaffe på Rindal Menighetshus. Der heldt biskop Finnset visitasforedraget som vi deler nedafor.

Biskop Herborg Oline Finnset på talerstolen i Rindal menighetshus
Biskop Herborg Oline Finnset presenterte visitasforedraget

Visitas i Rindal sokn i Orkdal prosti 29. januar – 4. februar 2024 Visitasforedrag søndag 4. februar 2024

Kjære alle sammen:

Takk for tillit og gode møter under visitasen i Rindal denne uka. Takk for alt vi har fått være med på og oppleve sammen.

Så klarte vi ikke å gjennomføre det planlagte visitasprogrammet. Uværet Ingunn kom og forstyrret planene våre – men været rår vi ikke med. Vi har hatt fine møter, og sammen med rapporter som er levert i forkant av visitasen, mener vi at vi sitter igjen med et godt overblikk over Rindal-samfunnet og kirkelivet her.

Forrige visitas her var høsten 2015- da var Rindal en del av Møre bispedømme, og det var biskop Ingeborg Midttømme som var her på besøk. Siden den gang har Rindal byttet tilhørighet til fylke – og bispedømme. Vi markerte dette i en egen gudstjeneste rett før jul i 2019.

«Se og bli sett» har vært overskriften over visitasen i Rindal. Å være på visitas er å se. Å være på visitas er å spørre: «Hvordan står det til?» Formålet med visitasen er å støtte, inspirere og veilede menigheter og ansatte, og synliggjøre kirkas nærvær i lokalsamfunnet. Visitasen kan beskrives som et speil: vi ser oss selv, vi kan kjenne oss igjen og bli glad for det vi ser. Her ligger det en mulighet til å spørre: hva kan fornyes, hva skal få være slik det er? Vi kan se på dagens situasjon, og snakke sammen om hvor og hvordan veien går videre for den lokale kirka.

Vi har sett Rindal som landbruksbygda, industrikommunen, som porten til Trollheimen, og som en av landets beste kommuner å bo i.

Og vi har sett ei bygd der kirka står sterkt. Det ligger i mitt mandat som biskop å undersøke om evangeliet blir forkynt her i Rindal. Holdes Jesus-fortellingene levende? Er det et sted hvor håp og tro kan vokse, hvor vi får del i Guds nåde og kjærlighet?

Møte med de ansatte

Møtet med de ansatte er et av visitasens viktigste møter. Takk for tillitsfull samtale om arbeidshverdagen og hva dere er opptatt av. Vi har møtt ansatte som snakker varmt om hverandre, som ser hverandre og som jobber godt i lag. I kirken i Rindal er det bare soknepresten som har 100 % stilling, de andre medarbeiderne er i delstillinger. Med en liten stab er det flott å høre at dere strekker dere langt for å få gjennomført det dere ønsker å få til.

Sokneprest Lene Gåsvatn kjenner bygda godt og har god oversikt over slekter og grender. Hun ser mennesker overalt hvor hun ferdes. Og hun blir sett – som presten i bygda. Takk for din utrettelige innsats og stabilitet i 15 år. Gjennom gudstjenester, kirkelige handlinger, samtaler og andre samvær er du evangeliets budbærer på en helt spesiell måte her i Rindal.

Kirkevergestillingen har hatt flere skifter de siste årene. Omstillingen fra å ha tett samarbeid med Surnadal til å stå på egne bein i annet fylke og bispedømme har skapt mye arbeid. Men nå er Marte Nervik Nergård på plass, og det er godt å se den ydmykhet, men også entusiasme du har gått inn i din nye jobb med. Det er en variert og krevende oppgave å være kirkeverge. Da er det oppmuntrende å høre at du blir møtt med mye varme og raushet.

Takk til sekretær Jenny Marie Settemsdal og kirketjener Jan Engel Brødreskift for at dere delte av deres arbeidshverdag.

Møte med soknerådet

Mandag kveld møtte vi soknerådet på menighetshuset. Når det er bare ett sokn i en kommune, er soknerådet også fellesråd. Leder Arnhild Foseide Fagerholt orienterte om hva rådet har arbeidet med i denne perioden.

Vi har merket oss visjonen for Rindal sokn:

Kirka i Rindal er kirka mi. Ei levende og lærende folkekirke som utfordrer til tro og bidrar til et godt lokalmiljø.

Det er tydelig at rindalinger slutter opp om kirka si. Livets store kirke-hendelser: dåp, konfirmasjon og begravelse har overveldende tilslutning blant folk. Det er enestående. Andelen av Rindals befolkning som er medlem av Den norske kirke er blant de høyeste i Nidaros.

Da lynet slo ned i kirketårnet i 2014 var det så vidt ikke hele kirka gikk med i brann. Men takket være rask redningsinnsats og godt gjennomført restaurering etterpå, står Rindal kirke igjen fram som et fint smykke i bygda. Her var oppslutningen fra bygda helt nødvendig.

Den store oppslutninga om å redde kirka under brannen, og få den på fote igjen etterpå, gjorde ikke at det ble en mye større oppslutning om søndagsgudstjenestene i etterkant, slik noen nok håpte på. Når det er gudstjenester uten at det foregår noe spesielt, er oppmøtet tynnere. Dette er i tråd med utviklingen vi ser ellers i bispedømmet. Det er framført mange forklaringer på hvorfor gudstjenesteoppslutningen har en nedadgående tendens i vår kirke.

Det har over tid skjedd ei forskyving av kirkas program fra å være ei søndags-kirke til å være ei kirke som har ulike tilbud flere av ukas dager. Vi skal holde fast på søndags-gudstjenesten som en kjerneaktivitet i soknets liv. Når vi samles til gudstjeneste eller kirkelige handlinger, skjer det alltid i et fellesskap: mennesker imellom i møte med Gud og med hverandre. Det handler om å bli sett av den treenige Gud. Og det handler om å se hverandre i lyset fra vår Skaper og Frelser.

Det er flott at det legges til rette for overføring av gudstjenester til Helsetunet. Noen steder opplever man at gudstjenesten åpnes for flere når vi tar med oss gudstjenesten ut til steder som er viktige for innbyggere i et lokalsamfunn. Slik kan vi også være med på å åpne fellesskap og gi viktige opplevelser til flere. Vi har merket oss friluftsgudstjenestene, og vi snakket om mulige utvidelser av dette tilbudet. Nordmenn generelt, og ganske sikkert også rindalinger, har en følelse av hellighet knyttet til naturen og opplevelser i skaperverket. Hvordan kan vi ta vare på, og utvikle dette?

Oppslutningen om kirka viser seg også gjennom de mange frivillige. Det er oppløftende å høre om frivilligbasen som soknet disponerer. Dette er en verdifull ressurs som vi utfordrer dere til å jobbe aktivt med, slik at det kan rekrutteres nye frivillige, og at de som har meldt seg til en oppgave, kan være med å forme den frivillige innsatsen.

Barn og unge

Oppslutningen om kirkelig konfirmasjon i Rindal er svært høy. «Konfirmantene er gullet vårt», står det i menighetsberetningen. Og det står at de er gode ambassadører for det som foregår i kirka. Det er flott å lese at de blir sett og prioritert så høyt i soknets virksomhet. Det tyder på et godt gjennomarbeidet konfirmantopplegg, med leiren på Mjuklia som et høydepunkt.

Vi deltok på en konfirmanttime mandag, der biskopen ble forelagt forskjellige spørsmål under overskriften «dette skulle jeg gjerne spurt Jesus om». Og det var ikke lite: Hvorfor skal jeg tro på Jesus, hvordan ser Gud ut, hvordan er livet etter døden, og mange andre ting.

Dere har fortsatt de gode erfaringene dere hadde sammen med Surnadal når det gjelder trosopplæringstiltak. Takk til Elsa Jensvold for ditt blikk på barn og unge i bygda.

I tillegg til trosopplæringstiltak er det også oppmuntrende å høre om barneforeningen tilknyttet NMS, som har hatt et stabilt opplegg over mange år.

Noen av konfirmantene møtte vi igjen på onsdag, da vi møtte alle elevene på ungdomsskolen. Vi ble imponert over Hanna og Maria, som delte med oss alle hvordan det er å være ung i Rindal. Her var det mye godord og skryt å høre av bygda si; det er trygt, alle kjenner alle, mye er tilgjengelig innenfor korte avstander, skole og kommune har i det hele tatt lagt opp til et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Det virket som det var vanskelig å finne noe som helst negativt å si. Å vokse opp i et lite, men oversiktlig lokalmiljø har klare fordeler!

Også her hadde elevene forberedt spørsmål til biskopen; om å være biskop, om krigen i Midtøsten, om liv og død og om Gud.

Rindal kommune har et slagord: Tid til å leve. På skolen har de til og med et eget fag som heter TTL – tid til å leve, som blant annet gir god kontakt med næringslivet i bygda. Begrepet brukes for å framsnakke bygda og presentere en positiv framtidstro. Dette er positivt og kreativt – dette heier jeg på!

Diakoni

«Tid til å leve» minner mye om et begrep vi bruker i kirken: Diakoni. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste og evangeliet uttrykt i nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. Diakoniens særlige oppgave er å verne den sårbare, å ha blikk for dem som faller utenfor og dem som trenger støtte.

Under denne visitasen besøkte vi blant annet Helsetunet, der vi deltok på en gudstjeneste. Det ble en fin samling der diakoniarbeider Aud Brynhild Indset og kantor Bjørn Vevang la til rette for en fin stund sammen med soknepresten. Dere er heldige som har slike dyktige folk i staben.

Rindal har en avtale med Surnadal kirkelige fellesråd om at Rindal kjøper diakon i 5% . Nå forstår vi at denne ordninga antakelig avsluttes. Hvordan løse dette i framtida? Ja, dere har mange dyktige frivillige som også er med i soknets diakonale oppgaver. Det skjer noe mer når det er noen som kan lede et arbeid. Går det an å opprette et lignende samarbeid i nytt prost, eller finnes det muligheter for en prosjektstilling – kanskje i samarbeid med andre? Det kunne vært fint å etter hvert undersøke hvordan en lønnet diakonistilling kunne etableres.

Rindal sokn hører til i den verdensvide kirken. Dette får et fint konkret uttrykk i misjonsprosjektet dere har, knyttet til landsbyutvikling i Etiopia.

Rindal har et langvarig og aktivt engasjement i misjon. Nå i februar arrangeres den tradisjonsrike Kyndelsmessbasaren. Den har pågått i 130 år! ( Riktignok måtte den i år, pga umulig vær, utsettes til 9.februar, men det blir i år også! ) Inntektene fra basaren går til misjon, bl.a. til Det norske Misjonsselskap, som basaren har vært knyttet til i alle år.

Møte med næringslivet

 Vi hadde to fine besøk på onsdag, to bedrifter som er gode eksempler på godt entreprenørskap som finnes her i Rindal.

Hos A. Kvam vandret vi rundt blant stål og metall og kraftige maskiner, som med hjelp av kreativitet og tro på framtida lager fine produkter og trygge arbeidsplasser. Takk til daglig leder Ingrid Kvam Moen for fin omvisning.

Likedan takk til daglig leder Hege Gåsvand som viste oss rundt hos Rindalslist. På begge disse stedene merket vi oss omsorgen for de ansatte, og ønsket om å ta imot ungdom og legge til rette for folk som ikke nødvendigvis trives så godt med bøker på en skolepult. Dette er gode eksempler på at i Rindal ser dere hverandre.

Kirkene

Kommunen har to vakre kirkebygg med lang historie. Jeg gleder meg til å være med og feire 150-årsjubileet til Rindal kirke første søndag i advent i år.

Rindal kirke er i god stand, mye grunnet opprusting og gjennomgang etter brannen i 2014. Men så noteres det at orgelet er i dårlig forfatning.

Øvre Rindal kapell har behov for en del vedlikehold. Dette er det lagt planer for.

Gjennom hundreårene har de som har bodd i dette området møtt Guds nåde og kjærlighet, fortellingene om barmhjertighet, håp og tro, og vært sammen i kirka i glede og sorg. I kirkebyggene som står nå – og i dem som stod der før. Som en surdeig har evangeliet og troen vært en del av livet her, og gjennomsyret måten å tenke og handle på. Selve kirkebygget, kirka mi som det heter i soknets visjon, er som et kondensert uttrykk og avtrykk av fellesskapets historie, og de viktigste hendelser i den enkeltes liv.

Foruten gudstjenester og kirkelige handlinger er det gledelig å se at kirkene også brukes til kulturarrangement. Nå gikk vi glipp av sangkvelden i Rindal kirke. Men det er flott å høre om regelmessige sangkvelder og programserien Arena: Kirke. Takk til kantor Bjørn Vevang, som er sentral i disse tiltakene, sammen med musikklivet ellers i bygda.

Menighetshuset midt i sentrum er også et tradisjonsrikt bygg, og er et stort aktivum for menighetslivet. Her er også frivillige som gjerne er med og tar ansvar.

Når det gjelder gravplassene, er det godt å høre at etableringen av en navnet minnelund er underveis. Det blir et nødvendig tilskudd til Rindals befolkning, som viser hvordan nye uttrykk i en ny tid tar vare på noe allment og nødvendig til alle tider: Å hedre og ta vare på de som har gått foran oss på livsvandringen.

I forhold til behovene er kirketjenerstillingen liten, bare 50 %. Men Jan Engel Brødreskift får gjort mye ut av denne ressursen. Og takket være et imponerende dugnadskorps framstår både gravplasser og kirkebyggene i god stand: plenklipp og sommerstell på kirkegårdene gjøres på dugnad, her legger lokalsamfunnet ned en stor frivillig innsats. Her bør man tenke på å øke kirketjenerressursen.

 

Noen utfordringer

Etter innholdsrike visitasdager vil jeg legge igjen noen utfordringer på veien videre:

- Det vil skje endringer med den lille diakonistillingen i løpet av året. Hva vil dere gjøre med det? Er det muligheter for å finne midler til en ny stilling, kanskje i samarbeid med andre? I samtalen med soknerådet kom det også fram andre behov for diakonal innsats i bygda, så som arbeid med innvandrere, og et tilbud for mennesker med utviklingshemming. I dag er stillingen knyttet mye til arbeid for eldre – er det andre grupper som trenger å bli sett, og kunne delta?

- Vi ser at mange av stillingene hos dere er små, og at de ansatte har mange oppgaver å fylle. Det er behov for å se gjennom forholdet mellom oppgaver og størrelse på stillingen, og fortsette en dialog med kommunen, som tildeler av driftsmidler til fellesrådet, også om forholdet mellom tildelte ressurser og behov.

- Vi hadde en fin samtale med soknerådet. Fortsett den samtalen og fortsett å løfte fram drømmer for hverandre. Søk gjerne etter nye samarbeidspartnere i nytt prosti for å realisere planer og ønsker. Prøv gjerne nye veier!

- Dere har en verdifull ressurs i frivilligbasen – utvikle den! Arbeid med frivillige er verdifullt, men krevende. Vær offensiv i utfordringene med å spørre folk, vær konkret på oppgavene, og gi folk raushet og fleksibilitet.

 

Takk

Til slutt: TAKK!

Et stort takk for gjestfrihet og varm mottakelse overalt! Takk til dere som har planlagt og deltatt under visitasdagene. Takk til prost Dagfinn Thomassen og rådgiver Olav Dahle Svanholm for konstruktivt og godt arbeid og medarbeiderskap!

Må Gud velsigne Rindal menighet og veien videre som lokalsamfunn og kirke sammen!

Dokumentasjon

Til visitasen er utarbeidet rapporter fra soknet. Disse gir innsikt i de lokale forholdene. De er viktig som forberedelse, og viktig for arbeidet under selve visitasen. Rapportene har vært utgangspunkt for samtalene med de ansatte, rådet og Rindal kommune. Rapportene vil sammen med dette foredraget utgjøre visitasprotokollen. Denne samlede, skriftlige dokumentasjonen vil også være underlagsmateriale for oppfølgingsarbeidet etter visitasen.

Prost Dagfinn Thomassen vil følge opp med samtaler og besøk i løpet av det neste halve året.

Biskopen og ordføraren ved kaffebordet
Sjølv om ikkje det offisielle møtet mellom kommunen og biskopen kom i stand, så fekk likevel biskop Herborg og ordførar Mildrid ein fin samtale ved kaffebordet.
Powered by Labrador CMS