Mange mennesker som sitter ved langbord i hesteskoformasjon.

Feiring av de frivillige i Rindal sokn

Publisert

 Vi har mange flotte folk i kirka i Rindal, både ansatte og sokneråd. Men kirka er også helt avhengig av at frivillige stiller opp for at ting skal gå rundt. Tirsdag 19.09 ble de frivillige i kirka i Rindal feiret med middag og trivelig prat på menighetshuset. Takk for innsatsen!

For å vise vår takknemlighet ovenfor alle de som stiller opp for oss i kirka, valgte vi i år å samle sammen til en takkefest i menighetshuset på tirsdag. Her ble alle som har stilt opp som frivillige i år invitert, i tillegg til ansatte, det gamle og det nye soknerådet, samt Mildrid Kattem Aune og Mons Otnes fra Rindal kommune. Det ble godt oppmøte med 40 blide folk som fikk servert mat fra 3 Venner. Praten rundt bordene satt løst, og dette ble en flott feiring av innsatsen som legges ned.

Soknerådsleder Arnhild Foseide Fagerholt er den som stod i bresjen for arrangementet. Hun benyttet anledningen til å holde en tale der hun trekker fram alle de viktige oppgavene som frivillige hjelper til med; de klipper plen og luker bed på kirkegården, pusser og lakker gulv på menighetshuset, styrer skjerm og leser tekst i kirka, lager mat og organiserer andakt og leik på barneforeninga, koker kaffe og serverer mat for 50-årskonfirmantene og stiller opp når det er behov.

Ordfører Mildrid Kattem Aune tok ordet og holdt en liten tale der hun beskriver den gode dugnadsånden i Rindalen og hvor viktig den er i en liten kommune. Kirka er også viktig for rindalingene, sa Mildrid, og det viser vi ikke nødvendigvis best ved vårt oppmøte på gudstjenester, men ved vår dugnadsinnsats når kirka trenger det.

Lars Stokke har vært ansatt som kirketjener i et år, og Britt Grete Moen har vært kirkeverge de siste 9 månedene (eller et svangerskap som hun selv sa med et smil om munnen). Begge ble takket av med blomster. Britt Grete takket spesielt Arnhild for støtten hun har gitt, og de frivillige som stiller opp med et smil når det trengs. Marit Glærum har hatt ansvaret for renhold, og går i år av med pensjon, også hun fortjener en stor takk selv om hun ikke kunne komme på arrangementet. Kirketjener Jan Engel Brødreskift har tredd inn i stillingen sin igjen etter et års permisjon, og Marte Nervik Nergård ble ansatt som ny kirkeverge fra 1. september.

Tusen takk for innsatsen, og vi ser frem til et godt samarbeid videre.

To blide damer som øser opp suppe på et kjøkken.
Marte Nervik Nergård (t.v.) er ansatt som ny kirkeverge i Rindal, etter Britt Grete Moen (t.h.)
Fem personer som forsyner seg med mat fra et bord.
Mange mennesker som spiser middag ved et langbord.
Mange mennesker som spiser middag ved et langbord.
Powered by Labrador CMS