Nytt og spennende samarbeidsprosjekt:

Foran: Jostein Grytbakk, Johanne Løset, Gudrun Moen, Jon Storløkken Bolme, Oddvin Meland og Helene Nergård fra Rindal pensjonistlag. Bak: Gøran Bolme, Britt Moen og Åse Børset.

Tar pensjonistene med ut i Trollheimen

I over ett år har vi levd med strenge koronarestriksjoner, og tida føles ekstra lang for mange, kanskje særlig for de eldre. Nå har Rindal pensjonistlag lagt en plan for å gi folk et lyspunkt i hverdagen. I løpet av sommeren skal medlemmene i Rindal pensjonistlag, med flere, få tilbud om en dag på Trollheimstunet i Helgetunmarka, med iTrollheimen og Britt Grete Moen som vertskap. Prosjektet "Ut i Trollheimen" er finansiert av Stiftelsen Dam.

Helene Marie Nergård, som er leder i Rindal Pensjonistlag, forteller at pensjonistlaget har hatt lite aktivitet etter at landet ble stengt ned i mars i fjor. Det har bare vært arrangert ett møte, samt en tur til Trondheim i september, da det var litt mer åpent.

Av og til kommer det henvendelser fra medlemmene i pensjonistlaget om det er noe aktivitet, men ingen forsamlingslokaler får ta imot mer enn ti personer om gangen. Da virker det håpløst å få arrangert noe innendørs.

Pensjonistlaget har blitt oppfordret av pensjonistforbundet i Trøndelag om å søke om midler for å få til aktivitet. Før jul fikk Rindal pensjonistlag midler til å kjøpe inn blomster og konfekt, som de ga bort som en oppmuntring i hverdagen til mer enn 40 eldre. Laget har også fått innvilget midler til et møte på den internasjonale aktivitetsdagen 10. mai.

"Ut i Trollheimen"

Helene Nergård forteller at hun fikk et hint om at det kan gå an å ta med seg folk ut i naturen, og ikke bare planlegge møter inne. Da pensjonistlagets styre litt senere fikk en oppfordring om å søke midler fra Stiftelsen Dam, da fikk de en helt ny ide.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser, som gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring. Pengene til stiftelsen kommer fra Helsedirektoratet, og en del av det er tippemidler.

Rindal pensjonistlag sitt nye prosjekt har blitt kalt "Ut i Trollheimen". Styret i pensjonistlaget fikk med seg Gudrun Moen, som bor i omsorgsbolig, som brukerrepresentant. De danna ei prosjektgruppe, og inngikk et samarbeid med den lokale naturopplevelsesbedriften iTrollheimen, som har tilgang på et godt tilrettelagt og lett tilgjengelig friluftsområde ved Langvatnet i Helgetunmarka, kalt Trollheimstunet. Britt Grete Moen ble også med på prosjektet. Hun har samarbeidet mye med iTrollheimen før, og har matlaging som sin spesialitet.

Pensjonistlaget søkte Stiftelsen Dam om støtte finansiering av prosjektet, og gleden var stor da de fikk beskjed om at de får tildelt hele 222.700 kroner, som finansierer det planlagte prosjektet i sin helhet.

Det eneste som skulle til for å få pengene utbetalt var et prosjektsammendrag, og det er sent inn. Pensjonistlaget har fått lovnad om at de får pengene på konto om kort tid. Nergård forteller at hele beløpet skal settes på en egen konto, og brukes kun til dette formålet. Når prosjektet er gjennomført skal det leveres en sluttrapport, med dokumentasjon på hva pengene er brukt til. Det skal også gjennomføres en evaluering underveis, med intervju av noen av deltakerne.

Trollheimstunet

Ti deltakere om gangen

På grunn av koronarestriksjonene kan opplegget gjennomføres med bare ti deltakere om gangen, så det vil ta litt tid før alle har fått tilbudet. Men prosjektet går sin gang gjennom sommeren, slik at alle medlemmene i Rindal pensjonistlag, samt noen flere, skal få tilbudet. Det er planlagt 17 turer fram til september, bare med et lite opphold i juli. Dersom det blir mulighet til å ta med flere enn 10 personer hver gang så kan prosjektet muligens gjennomføres raskere. Det vil prosjektgruppa ta stilling til etter hvert.

Lavvoen på Trollheimstunet er oppvarmet, så turene skal i utgangspunktet gjennomføres, selv om det kan bli regn noen av dagene. Det er også toalett som er tilrettelagt for handicappede på plassen, med innlagt vann.

Pensjonistlaget tar seg av transport av folk til og fra Helgetunmarka. Opplegget på Trollheimstunet tar Gøran Bolme, Åse Børset og Britt Moen ansvar for.

– Heldig som får lov til å være med på dette

Utdrag fra prosjektsammendraget for "Ut i Trollheimen":

Målsetning:

Eldre personer, heime og i institusjon skal ha noe å se fram til, få avveksling i hverdagen, komme ut i naturen og oppleve luft og lys.

Oppsatte mål:
1. Ha noe å se fram til.
2. Ut i naturen
3. Forandring i hverdagen.

Målgruppe:
Eldre hjemmeboende og eldre i institusjon, aldersgruppe over 66 år.

Metode:
Deltakerne hentes heime eller fra institusjon av medlemmer i pensjonistlaget. Kjøring til parkeringsplass i Trollheimen, 17 km. Her overtar iTrollheimen, en en naturbasert opplevelsesbedrift. Etter 10 minutters gåtur, eller skyss med ATV, ankomst til Trollheimstunet. Her er oppvarmet lavvo og gapahuk. Fin natur, historiefortelling, samtale og musikk vil aktivisere og vitalisere hode og kropp. Furkunnjmat serverer lokalprodusert, varm mat, for eksempel Trollgryte.

Tidsplan:
Torsdager kl. 11 - 14 i tidsrommet 20. mai til 24. juni og 22. juli til 30. september. Med 17 turer og 10 deltakere hver tur, vil alle 132 medlemmene i pensjonistlaget få tilbudet. I tillegg vil eldre uten medlemskap bli invitert med.

Forventet resultat:
Økt trivsel og dermed bedre psykisk helse. Her er noe å se fram til. Her kommer man seg ut i naturen, møter kjente man ikke har snakket med på lenge. Her får man høre historier med lokalt tilsnitt, her kan man synge en trall og ikke minst, spise god mat sammen med andre. Naturen rundt Trollheimstunet er svært vakker med Langvatnet og fine furulunder å hvile øynene på. De sprekeste kan ta en liten tur på oppmerkede stier og slik også bli i bedre fysisk form.

Åse Børset forteller at det har vært utrolig moro å jobbe med dette prosjektet helt fra starten. Det har vært svært effektivt, profesjonelt og ryddig organisert fra pensjonistlagets side, påpeker hun.

– Jeg håper at jeg selv, når jeg blir pensjonist, at jeg har evne til og ønske om å få til noen på samme måte. Det er "stengøttj"! Vi er veldig heldige som får lov til å være med på dette, sier Børset.

– Vi hadde planer om å øke aktiviteten på Trollheimstunet utover våren, sommeren og høsten, så det var midt i blinken med en fast "pensjonisttorsdag". Nå får vi mulighet til å bygge opp aktiviteten vår, blant annet rundt dette.

Hun synes også det er viktig å få fram at området med Trollheimstunet nå er så godt tilrettelagt at det egner seg svært godt både for de som har med seg barnevogn og for de som bruker rullator. Planen med plassen har vært at den skal gjøre det mulig å bruke naturen mer, og at alle skal ha mulighet til å komme seg fram dit.

– Det understrekes jo av dette prosjektet, så det er veldig fint for oss, sier hun.

Gøran Bolme skyter inn at dette er en fantastisk reklame for bedriften, og at det også er kjærkomment etter et tøft år med økonomiske utfordringer.

– Vi ble kjempeglade, av flere grunner. Det "gauast" er at folk vil brukes oss, i alle aldersgrupper. Vi er kanskje mest kjent for å ha camper for barn og ungdom. Men det er ikke noe som er bedre ennå komme til Trollheimstunet når det sitter tre-fire generasjoner samlet rundt bålet. Da har vi oppnådd det vi ønsket med plassen, sier han.

– Og vi gleder oss innmari, for dette tror vi blir så gøttj, legger han til.

Enkelt opplegg, god stemning og naturopplevelser

Det er ikke meningen at dagene på Trollheimstunet skal pakkes fullt av innhold. Åse Børset påpeker at det viktigste er at folk får komme seg ut. Mange har jo sittet inne, uten så mye mulighet til å være ute eller treffe folk det siste året. Det viktigste blir nok praten rundt bålet, lukta av bål og kaffe på svartkjel, og kanskje Gøran kan ta en trall innimellom. Men hun ser også muligheter for å lage litt program, med alt fra bildevisning, historiefortelling, eller fisking, alt etter hva folk ønsker.

– Britt Grete blir jo også med, og da er det garantert god stemning, tenker jeg. Da blir det også noe godt å spise og drikke, sier hun.

Britt Moen er veldig enig med samarbeidspartnerne fra iTrollheimen.

– Jeg er veldig ydmyk for at jeg får lov å være med på dette. Det er så bra at det blir satset på de eldre også. Jeg savner veldig kontakten som jeg har hatt med folk i venneforeninga på Rindal skimuseum. Jeg har blitt kjent med så mange og lært mye av dem. Nå kommer jeg til å få mulighet til å møte flere og lære enda mer. Dette blir en vinn-vinn-situasjon for alle som er med, sier hun.

Moen er veldig opptatt av mattradisjoner og lokal mat, og det kommer også til å bli den type mat som blir servert.

– Det beste jeg hører når jeg serverer mat til folk, det er når de sier at lukta eller smaken vekker gode minner. Da har jeg oppnådd det jeg ønsker. Jeg håper at det blir slik på disse dagene også, sier hun.

Også for Britt Moen er det kjærkomment å få et slikt oppdrag i disse tider, så hun understreker at hun er veldig takknemlig for å få være med på prosjektet.

– Målet må vel være at de som kommer hjem fra Trollheimstunet er så mette at de spiser ei brødskive mindre til kvelds, legger seg med i smil om munnen og dunster av bålrøyk, smiler Gøran Bolme.

– Det viktigste blir at de som har sittet lenge inne, og kanskje ikke har pratet med noen på lang tid, får sette seg sammen, prate, se, lukte og lytte til lydene i naturen. Åse og Britt og jeg får være med og krydre det litt. Da tror jeg det blir god stemning, sier han.

Britt Grete Moen
Trollheimstunet ved Langvatnet.
Powered by Labrador CMS