Fra venstre Magne Løfaldli og Birger Johnsen, begge fra Innveno. Atle Norli fra Surnadal Transport og leder i Rindal Næringsforum, Karstein Mauset

Bærekraft på menyen på frokostmøtet i Rindal Næringsforum

Spiserommet på Rindal Næringspark var fullsatt da Rindal Næringsforum inviterte til frokostmøte med hovedtema bærekraftrapportering og klimaregnskap

Publisert

Leder i Rindal Næringsforum, Karstein Mauset,  ønsket torsdag de omlag 15 oppmøte velkommen med nytrukket kaffe og nystekte bakels på årets første frokostmøte. 
Her var blant annet representanter fra Rindal Sparebank, iTrollheimen, Proff El&IT, Holthe Maskin og Transport, samt Rindal kommune.

Bærekraftrapportering og klimaregnskap

Hovedtema for dagen var bærekraft og og klimaregnskap og Rindal Næringsforum hadde invitert Magne Løfaldli fra Innveno til å holde innledningsforedrag. 

Magne Løfaldli

Magne Løfaldli sitt foredrag startet med å beskrive kompleksiteten og utfordringene vi står overfor i verden i dag, og Norge spesifikt. 

- Vi er overhodet ikke gode nok i Norge  til å benytte oss av maskinell kapasitet til å utføre enkle og repeterende oppgaver, og vi taper stadig terreng, sier han.

Løfaldli gikk videre gjennom blant annet  viktige definisjoner som CO2 ekvivalent, EU sin taksonomi og videre hva som forventes av små- og mellomstore bedrifter fremover i forhold til klimaregnskap og dokumentasjon. 

Han viste også til de skjerpede miljø- og klima kravene i offentlige anskaffelser som ble iverksatt fra 1.januar 2024. Anskaffelser med et omfang på 740 milliarder kroner. 

Transportsektoren står for den største andelen av CO2 utslipp, med 35% av de toatel utslippene, og det vil komme skjerpede krav til utslipp fra veitrafikken.

Engasjerte deltagere på frokostmøte i Rindal Næringsforum

Surnadal Transport

Atle Norli fra Surnadal Transport As var invitert til frokostseminaret for  å fortelle hvordan de, som en allerede rapporterende bedrift, har tilnærmet seg krav til bærekraftrapportering og klimaregnskap. 

Atle Nordli fra Surnadal Transport

Surnadal transport har utarbeidet en egen miljøpolitikk, som blant annet inneholder målsetninger om økt andel av både nullutslippsbiler, biler på biodrivstoff og flere 25  meters modulvogntog.  Disse målsetningene er imidlertid avhengig av andre faktorer, som blant annet tilgjengelig ladekapasitet, fremhever Norli. 

Atle Norli viser til at det settes økende krav til de som transportbedrift både fra kunder og samarbeidspartnere, også fra kundenes kunder om å redusere fotavtrykk innen klima, miljø og samfunn.

Han understreket videre at digitalisering vil være kritisk i forhold til at de er avhengige av  datafangst som grunnlag for rapportering, og for å automatisere manuelle operasjoner. 

Atle Norli konkluderer sin orientering med at bærekraft er en viktig del av firmaets strategi, og at de må vite dagens miljøpåvirkning, sette seg mål og dokumentere  at deres utslipp går i riktig retning. Hvis ikke kan de miste markedsandeler.

Programmet  "Bærekraft for et bedre miljø" er også tidligere omtalt på Trollheimsporten her:

Powered by Labrador CMS