LESERINNLEGG:

Et portrettbilde av en mann.
Ole Joar Bruset, ordførerkandidat for Surnadal Høyre

Ønsker Arbeiderpartiet å avvikle de private innen helse og omsorg?

Publisert Sist oppdatert

Noe overraskende las vi i VG at Surnadal Høyre er en del av en landsomfattende storstilt privatisering av eldreomsorgen i Norge. Arbeiderpartiet og Jan Christian Vestre har tatt på seg de røde brillene. I valgprogrammet har vi skrevet at det må legges til rette for private og ideelle aktører i tillegg til det offentlige tilbudet. Surnadal kommune har i dag samarbeid med flere private aktører som beriker helsetilbudet, og som fyller hverdagen til eldre og andre grupper med trygghet og gode opplevelser.

Eldreomsorgen står overfor en formidabel oppgave, særlig i Surnadal. Derfor har vi løftet dette som vår viktigste sak i valgkampen. I tillegg til at vi som fellesskap må utdanne flere sykepleiere, helsefagarbeider og leger, bygge omsorgsboliger og ruste opp sykehjem, så kommer vi til å være avhengig av initiativ fra private og ideelle som kan bidra til å løse samfunnsoppdraget. Et godt samarbeid vil bidra til mangfold, og den enkeltes mulighet til å velge vil gi tilbud tilpasset brukernes behov.

Går vi inn på kommunenes hjemmeside finner vi fort eksempler på hvordan private bidrar til fellesskapet. Inn på Tunet med Bele Jostua og Oppistua Øye tilbyr dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. På gården opplever brukerne meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel. De tilbyr også språkopplæring til integreringsenheten, samt at de er besøkshjem for barnevernet. Kommunestyret fikk i denne perioden komme på besøk og hilst på flere av brukerne. Tilsynelatende syntes flesteparten at dette var vellykket.

Er det sånn at Arbeiderpartiet er imot private initiativ som dette?

Når vi ser retorikken og aversjonene Arbeiderpartiet i økende grad retter mot private, der de framstilles som en trussel, velferdsprofitører og skal tas, så ser vi klare skillelinjer i politikken. Fra 2015 til 2020, under Solberg-regjeringen, gikk antall private sykehjemsplasser ned med 22%. Det er ingen stor trang for å privatisere helsevesenet eller svekke det offentlige. Den offentlige helsetjenesten skal være ryggraden, mens private og ideelle er et viktig supplement.

Surnadal Høyre har et pragmatisk forhold til det private og de ideelle. Vi ønsker å lytte til alle som kan bidra til en innholdsrik alderdom. Alle gode ideer er hjertelig velkommen. Det er ikke bare oss i Surnadal Høyre som mener dette. En fersk meningsmåling i VG viser at befolkningen langt fra er negative til private i eldreomsorgen. Velgere vi har snakket med i løpet av valgkampen forteller om et mylder av oppgaver de ønsker hjelp med når de blir eldre. Noen er redde for ensomhet. Enkelte har ikke barn eller barnebarn i nærheten, og ser for seg tjenester som hagestell, vindusvask, ved, snømåking og enkelt vedlikehold av huset som oppgaver som kan bli krevende. De er betalingsvillige, men kan trenge hjelp til å organisere arbeidet. Her kan samarbeid mellom det offentlige og private være nødvendig.

Surnadal blir ikke fattig av de privates deltakelse innen helse og omsorg. Vi har privat tannlege, optiker, fysioterapeut, fotpleier, naprapat og barnehage. Legene er også private, og fram til i dag har legesentret vært privat. Private treningssenter med både gruppetimer og inspirerende instruktører gir god helse til et bredt lag av befolkningen. Private bidrar til levende bygder. Det å kunne ta med seg sin kompetanse og starte for seg selv har for mange en egenverdi. Det er ikke sikkert at disse hadde flyttet til Surnadal uten denne muligheten.

I stedet for å se på alt av private som ugress som må lukes bort, så burde Arbeiderpartiet bruke kreftene sine på å løse de faktiske problemene. Vi vet at det kommer til å bli et stort press helsetjenestene de neste 10-årene. Da bør vi lytte og være åpne for alle gode tilbud som kan være et supplement til det offentlige og til glede for de eldre. Surnadal Høyre er ingen trussel mot den offentlige helsetjenesten.

Ole Joar Bruset
Ordførerkandidat, Surnadal Høyre

Powered by Labrador CMS