Gro Magnhild Brønstad orienterte kommunestyret om Helseplattformen.

Forsinka innføring av Helse­plattformen

Publisert Sist oppdatert

Gro Magnhild Brønstad, som er ansvarlig for arbeidet med Helseplattformen i Rindal kommune, orienterte om status på prosjektet i kommunestyremøtet i Rindal onsdag.

Trondheim er så langt den eneste kommunen som har tatt i bruk Helseplattformen. De gikk over til det nye systemet i mai i år. De fleste andre kommuner i Midt-Norge har gjort politiske vedtak om å slutte seg til Helseplattformen etter hvert.

Problemer for legekontor og legevakt

Brønstad fortalte at det har vært en del støy i media om Helseplattformen. Det handlet blant annet om et legekontor i Trondheim, der systemet ikke fungerte godt nok. Det samme med legevakta i Trondheim. Etter dette er det enighet om at Helseplattformen ikke har løsninger som er gode nok for legekontorer og legevakt enda. Det jobbes med forbedringer av løsningene for disse, og innføring av Helseplattformen for legekontorer i andre kommuner avventes til løsningen har bitt bedre. Men flere kommuner skal nå etter hvert ta i bruk Helseplattformen for de andre helsetjenestene.

Forsinka oppstart for flere kommuner

Det var planlagt innføring ved St. Olavs hospital i mai 2022, men sykehuset valgte å utsette innføringa. Som følge av denne utsettelsen blir prosessen forsinka for en del kommuner, og oppstartstidspunktet for Rindal er forskjøvet fra april til november neste år. Dette fører til noe høyere prosjektkostnader enn det som var budsjettert for kommunen.

Gro Magnhild Brønstad forsikret at tida fram til innføringen av det nye systemet skal brukes til best mulig forberedelser for de ansatte, slik at overgangen skjer så smertefritt og effektivt som mulig.

Bra, men ikke godt nok

Erfaringer fra Trondheim tilsier at løsninga i all hovedsak fungerer godt, sa hun, men på noen områder er det fortsatt ikke godt nok. På bakgrunn av disse erfaringene jobbes det med å forbedre løsningene, og det er all grunn til å tro at det meste er i orden til oppstartet for Rindal kommune i november neste år.

Innføringsløp for Helseplattformen.
Powered by Labrador CMS