Nasjonalforeningen for folkehelsen

Et portrettbilde av ei dame
Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Godt over halvparten av kommunene i Møre og Romsdal er demensvennlige

Det feires at halvparten av landets kommuner har undertegnet en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å jobbe for å bli et mer demensvennlig samfunn. I Møre og Romsdal er allerede 16 av 26 kommuner med. Dette skriver Nasjonalforeningen i en pressemelding. 

- Dette er vi svært glade for, men vi gir oss ikke før alle kommunene har signert, og når alle kommunene jobber aktivt for et demensvennlig samfunn og følger opp avtalen. 

Det sier fylkesleder Ingunn Øye i Nasjonalforeningen for folkehelse Møre og Romsdal.

Åpenheten rundt og interessen for å hjelpe mennesker som lever med demens til å få et bedre liv, har økt i Norge siden demenskor-serien på NRK. Nå har over halvparten av kommunene i Norge undertegnet avtale med Nasjonalforeningen om å bli mer demensvennlig. 

– Dette er avgjørende for at vi skal klare å møte veksten i antallet som får demens, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen, Mina Gerhardsen.

Siden 2013 har Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet sammen med norske kommuner om å lage mer demensvennlige lokalsamfunn. Gjennom avtaler forplikter kommunen seg til å tilby kurs om demens til mennesker som jobber i stillinger der de kan møte noen med demens.

- Vi har mange ulike yrkesgrupper med på kurs, fra folk i butikk og på kafeer til tannleger, bibliotekarer, politi og buss- og drosjesjåfører. Målet med demensvennlig samfunn-arbeidet, er at flere skal vite mer om demens, slik at de kan ta et skritt fram og hjelpe til med å løse situasjoner som kan oppstå når man har demens. Det byr mye for at de som har denne diagnosen fortsatt kan være aktive i sin vanlige Gerhardsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har jobbet lenge for å få med halve Norge på laget. Like før jul i år er det klart at det målet er nådd. Bare i år har 24 nye kommuner blitt med, og da Bodø undertegnet avtale 27. november i år, er en viktig milepæl nådd.

- Dette er en viktig delseier. Målet på sikt er at hele Norge skal være demensvennlig. Vi håper Bodø og de andre kommunene som er med vil inspirere resten. Skal vi klare å møte den store veksten som er ventet i antall som får demens, trenger vi lokalsamfunn med flere gode hjelpere som kan bidra om noen glemmer veien hjem eller pinkoden på kortet, avslutter Gerhardsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen sin logo
Powered by Labrador CMS