Kufjellet på Østre Nordmarka.
Kufjellet på Østre Nordmarka.

God morgen 12.juni

God lørdag! I dag markeres FNs Verdens dag mot barnearbeid. Sigfrid, Sigrid og Siri har navnedag, mens Anne Frank (1929-1945) deler fødselsdag med Rikard Nordraak (1842-1866). I tillegg feirer både Filippinene og Russland nasjonaldag 12. juni.

Alle tre dagens namn kommer av norrønt sigr (seier) + friðr (skjønnhet). Sig-fred er et nylaget navn. Siri er kortform.

FN om Verdensdagen mot barnearbeid:

"Rundt 152 millioner barn er offer for barnearbeid i verden i dag. I 2002 lanserte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) den første Verdensdagen mot barnearbeid, som markeres 12. juni hvert år.

Et stort antall av verdens land har ratifisert den internasjonale avtalen mot de verste formene for barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for ansettelser (ILO-konvensjon 138).

FN har også vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

Kampen mot barnearbeid er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.

Barn utsatt for barnearbeid går glipp av skolegang, helse og en trygg fremtid. En del mister også livet. De arbeider ofte under farlige arbeidsforhold med lange arbeidsdager. Mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

Mål 8 om anstendig arbeid har blant annet som mål å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025."

Kilde: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdensdagen-mot-barnearbeid

Et Gruk fra Piet Hein kan passe i disse sykkeltider – Bagasjestativet:

Det er visse unødige bebyrdende ting

på de tusen bekymringers felt,

som de fleste tar på seg og sleper omkring

urimelig emosjonelt.

Det er liksom syklister med ryggsekker på,

som unyttig belaster seg selv

uten - som enkelte straks vil forstå - å avlaste sykkelens stell.

Det er dèt som gjør en så betynget og trett

og en annen så opplagt på livet:

hva man bærer med på sitt eget skjelett

og hva på bagasjestativet.