Pressmelding fra Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll:

Daglig leder i Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll, Jakob Nørbech
Daglig leder i Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll, Jakob Nørbech

Oppryddingen etter Gyda er i gang

Surnadal ble spesielt hardt rammet av uværet Gyda tidligere i januar. Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll har mottatt totalt 64 skader knyttet til uværet.

Surnadal er den kommunen som ble hardest rammet av Gyda. Her er det så langt meldt om 36 skader til Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll. Det er også meldt inn 14 skader i Heim og 14 i Tingvoll.

- Det er mange som trenger hjelp og stort press for å få tak i nok håndverkere, men vi jobber tett med våre underleverandører for å få reparert skadene raskest mulig, sier daglig leder i Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll Jakob Nørbech.

Han mener mange må forberede seg på at det kan ta tid å få reparert skader etter uværet ved hjelp av håndverker, og tror noen kan være tjent med å velge kontanterstatning.

- Hvis du er nevenyttig, og skadene kan utbedres uten for mye fagkunnskap og spesialverktøy, kan kontanterstatning være en god løsning, sier Nørbech.

Mange ikke klar over tidsfristen på 3 måneder for å melde skade

I Norge er alle ting som er forsikret mot brannskade, for eksempel hus, fjøs og annen eiendom, også forsikret mot naturskader. For ting som ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring trer Naturskadeordningen inn.

- Skader på for eksempel infrastruktur som veier, broer, kaier og på jordbruks- og skogareal, erstattes av Naturskadeordningen, sier Nørbech.

I motsetning til vanlig forsikring har denne en kortere tidsfrist for når skaden skal være meldt inn.

- For skader som ikke dekkes av vanlig forsikring, er det viktig å huske på at den må meldes inn senest 3 måneder etter at skaden har skjedd. Derfor er det viktig at alle tar en grundig befaring på eiendommene sine, slik at de ikke oppdager skadene for sent, sier Nørbech.

Naturskadeordningen administreres av Landbruksdirektoratet, og skadene meldes direkte til de via nett.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen/natur-skadeerstatning

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen

Powered by Labrador CMS