Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank opprettet:

Styret i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank: Nils Inge Aasgård (f.v.), Lars Inge Kvande, Heid Snekvik og Mari Vattøy.
Styret i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank: Nils Inge Aasgård (f.v.), Lars Inge Kvande, Heid Snekvik og Mari Vattøy.

– Kan gjøre surnadals­samfunnet mer attraktivt

Samtidig som Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest går sammen og blir SpareBank 1 Nordmøre, opprettes Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Den skal styrke lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Publisert Sist oppdatert

Som et ledd av opprettelsen av SpareBank 1 Nordmøre, opprettes det egne sparebankstiftelser både i Kristiansund og Surnadal. Formålet er å bevare den langsiktige kapitalen skapt i Surnadal og på ytre, til det beste for lokalsamfunnene den er skapt i.

Sparebankstiftelsen Nordvest og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank blir den største og den nest største eieren av SpareBank 1 Nordmøre.

– Stiftelsen kan leve av avkastninga banken skaper, og gi til allmennyttige formål, sier Allan Troelsen, administrerende banksjef i SpareBank 1 Nordmøre.

– Det er ulike måter å jobbe på i en slik stiftelse, men det er snakk om betydelig kapital – rundt 440 millioner kroner i Nordvest og 160 millioner kroner i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, sier Odd Einar Folland, avtroppende banksjef i SpareBank 1 Nordvest.

Kvande blir styreleder

De to stiftelsene, som blir nummer to og tre i sitt slag i Møre og Romsdal, etter Tingvoll, er allerede formelt opprettet, og stitftelsesstyrer er valgt.

Allerede mandag ettermiddag gjennomføres det aller første styremøtet i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Lars Inge Kvande er leder i stiftelsesstyret, og han får med seg nestleder Heid Snekvik, Mari Vattøy og Nils Inge Aasgård. Gøran Bolme er vara.

– Vi er veldig ydmyke, med tanke på at vi etter beste evne skal ta vare på store deler av det grunnfondet som er bygget opp over rundt 180 år, sier Kvande.

Han mener både den gamle banken, nybanken og stiftelsen er veldig bra for attraktiviteten i lokalsamfunnet, og peker på at det er nettopp lokalsamfunnet som har vært med på å bygge opp den kapitalen som nå blir omgjort til rundt 1,4 millioner egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre.

– Vi har veldig tro på at stiftelsen kan være en del av det som kan gjøre surnadalssamfunnet enda mer attraktivt, både for å få folk til å bo og trives her. Slik befolkningsprognosene for kommunen har sett ut i det siste, er det viktig, sier han.

Styreleder Lars Inge Kvande.
Styreleder Lars Inge Kvande.

Vil komme i dialog med aktuelle, lokale aktører

Kvande kommer med et eksempel på hva avkastning av stiftelsens egenkapitalbevis kan bety i kroner og øre:

– I 2020 ga egenkapitalbevisene i Surnadal Sparebank en utbetaling på 8,50 kroner per stykk. Det er et meget godt resultat, men bruker man det som eksempel ville 1,4 millioner egenkapitalbevis betydd en avkastning på 11,9 millioner kroner for stiftelsen. Så skal noe av dette deles ut.

Realiteten er dermed at stiftelsen sin mulighet til å gi gode bidrag inn i lokalsamfunnet, henger direkte i hop med god drift og utvikling i SpareBank 1 Nordmøre. Dermed kan stiftelsens allmennyttige bidrag variere litt fra år til år.

– Ja, dette er ikke snakk om rente, men avkastning ut ifra nybanken sitt resultat. Med gode resultater i nybanken, vil stiftelsen, på lik linje med andre eiere, få utbytte av egenkapitalbevisene sine, sier Kvande.

Selv om han ikke kan forskuttere videre strategi før det nye styret i stiftelsen har fått møttes, bekrefter Kvande at de kommer til å bruke penger på allmennyttige formål i Surnadal.

– Akkurat hva det blir, må vi komme tilbake til, for det må styret diskutere seg fram til. Jeg føler mer imidlertid ganske trygg på at vi ønsker å komme i dialog med aktuelle lag, organisasjoner og enkeltpersoner, som kan bidra til å skape økt attraktivitet i lokalsamfunnet vårt, sier Kvande, og fortsetter:

– Styret i stiftelsen er bredt sammensatt, men vi trenger likevel god dialog med samfunnet for å kunne prioritere best mulig. Så vil det selvsagt bli søknadsprosesser i tillegg, men personlig ser jeg kanskje for meg at det blir etablert forum for å sikre dialog med aktuelle aktører.

I tillegg til sponsorvirksomhet - ikke i stedet for

I og med at stiftelsen baserer seg på avkastning av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre, vil den store effekten først komme neste år, når det første utbyttet kommer.

– De to stiftelsene blir en økt muskelkraft for regionen vår, sier Odd Einar Folland.

Han forteller at stiftelsen i Surnadal nå har fått tildelt tre millioner kroner i oppstartskapital, mens Sparebankstiftelsen Nordvest har fått seks millioner kroner. Dette slik at man kan begynne å legge strategier og opparbeide seg porteføljer.

Allan Troelsen understreker at stiftelsene ikke skal drive med sponsorvirksomhet, kun gaver.

– SpareBank 1 Nordmøre skal være like aktiv på sponsorsida, på arrangement og på det å bidra lokalt og regionalt, som vi har vært tidligere. Stiftelsene kommer i tillegg, så det gir en klar merverdi for samfunnet. Vi er gjensidig avhengig av hverandre, banken og samfunnet rundt oss, og da skal vi bidra til å skape attraktivitet, sier banksjefen.

For ordens skyld: Styremedlem i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, Mari Vattøy, er ansatt i Trollheimsporten, mens nestleder Heid Snekvik er journalistens søster.

Allan Troelsen, flankert av Frode Alnæs og Odd Einar Folland, ønsker velkommen til lansering av Sparebank 1 Nordmøre.
Allan Troelsen, flankert av Frode Alnæs og Odd Einar Folland, ønsker velkommen til lansering av Sparebank 1 Nordmøre.
Powered by Labrador CMS