Rindal kommune melder:

Frarår fotballkamper for barn og unge

Rindal kommune frarår fotballkamper for barn og unge fram til 6. juni

Formannskapet har vedtatt følgende anbefaling på vegne av Rindal kommune:

Breddefotball for barn og unge i Rindal bør i perioden fram til og med søndag 6. juni 2021 ikke omfatte kampaktivitet på tvers av kommunegrenser. Det kan likevel avholdes treningskamper utendørs mot lag fra Surnadal, så lenge begge kommuner har lite smitte.

Med virkning fra 27. mai er det lettelser i de nasjonale anbefalingene. Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan nå reise til nabokommunen for å konkurrere, såfremt kommunene har samme smittenivå. På grunn av smittesituasjonen i Trøndelag er kommunene Orkland, Heim, Hitra og Frøya samstemte om å gi særskilte lokale anbefalinger om å vente et par uker med slik kampaktivitet. Rindal kommune har slutta seg til dette, etter innspill fra kommunelegen her, men åpner likevel for treningskamper utendørs mot lag fra Surnadal, så lenge begge kommuner har lite smitte.