Pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):

Illustrasjonsbilde fra Lillefossen i Kværnegna, juni 2020.

Forventer ikke dramatisk vårflom

I år er utsiktene for at vårflommen skal bli skadeflom stort sett udramatiske. Akkurat hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg fremover.

Publisert

Informasjon om snømengder på senvinteren og våren gir oss grunnlag for å kunne si noe om sannsynligheten for om det vil bli stor vårflom. Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 1958–2020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli.

Snømengder i landet

I Trøndelag og Nord-Norge er det nå stort sett normale snømengder, noen steder i Troms og Finnmark er det mer enn normalt. Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal hvor det nå er mer snø enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

– Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen.

Det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel på scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene.

Været er avgjørende

– Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, selv om det skulle være uvanlig mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet, sier Engen.

Når NVE ser at vårflommen vil bli større enn nedre grense for gult nivå publiserer vi varsel på varsom.no. Dette gjøres normalt 1-3 dager i forveien. Du kan abonnere på varsler for din kommune eller fylke (tjenesten er gratis), lese varslene på varsom.no og følge med på vannføring i sanntid på sildre.nve.no.

Powered by Labrador CMS