Klar for laksefiske

Første juni er startskuddet for laksefiske i Norge. Da står mange tusen sportsfiskere klar ved elvene rundt om i landet i håp om å fange en skikkelig storlaks.

Jakten på villaksen engasjere om lag 70 000 sportsfiskere i løpet av tre hektiske sommermåneder, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding. Omsetningen i laksefisket ligger i størrelsesorden 1,3-1,5 milliarder, noe som gjør det til en viktig turistnæring. Og folk kommer fra nær og fjern. Om lag halvparten av de som fisker laks i elvene, er tilreisende sportsfisker, og utlendinger utgjør rundt ti tusen av disse.

– Laksefiske i Norge er en skikkelig folkesport. Det er et bredt utvalg av tilbud, både med og uten innkvartering langs med elvene, forteller generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Organisasjonene representerer 120 av de viktigste lakseelvene i Norge.

Som med så mye annet, er det alltid noen som får gleden av å «tjuvstarte» litt. I Numedalslågen, Drammenselva, Bjøra og Årdalselva, har de allerede startet sesongen. Meldingene har tikket inn på laksebørsene om storfangst både i Årdalselva og Bjøra, og sosiale medier fylles med bilder av stor laks og lykkelige fiskere.

Vanskelig for laksen

Villaksen har det imidlertid ikke enkelt. Den fødes i elva og der vokser den sine første barneår. Her kan småfisken bl.a. være utsatt for kraftig negativ påvirkning fra vannkraftverk. Men det er først når laksen etter 3-5 år svømmer ut av elva og etter kursen mot havet, at de største problemene dukker opp. Mange områder med intensivt lakseoppdrett produserer milliarder av lakseluslarver. Bare noen få av disse parasittene er nok til å ta livet av en liten laks på vei ut mot havet. I enkelte fjorder beregner forskerne at over halvparten av lakseungene drepes av lakselus. Da blir det halvparten så mange voksne laks tilbake til elva, og dermed heller ikke noe høstbart overskudd. Rømt oppdrettslaks ødelegger også de spesialtilpassa genene til den lokale laksen, med dårligere overlevelse for avkommet som resultat.

De siste årene har totalfangsten av villaks i norske elver ligget mellom 87 000 og 100 000, men bare for noen år siden ble 130 000 ansett som et dårlig år. For 30 år siden kom om lag en million villaks tilbake fra havet hvert år, mens det nå kommer om lag 450 000.

– Laksen har havnet på rødliste som «nær truet» på grunn av disse truslene fra oppdrett og vannkraft, og mange elver er stengt for fiske. Dermed er det ekstra viktig at vi forvalter de bestandene vi fortsatt har på en bærekraftig måte, påpeker Evensen.

Høster bærekraftig

Ansvaret for en bærekraftig høsting ligger på miljømyndighetene og de lokale forvaltningslagene. Dette er stort sett grunneierlag, men kan også være lokale fiskerforeninger som forpakter elva.

Torfinn Evensen
Torfinn Evensen

– Strenge fiskeregler og kvoter gjør at vi har kontroll på uttaket. Målet er å kun høste av overskuddet, slik at det er nok laks igjen som kan gyte og fylle elva med en ny generasjon med lakseunger, understreker Evensen.

Har elva et høstbart overskudd, kan sportsfiskerne fange laks med god samvittighet i tråd med de lokale reglene.

– Overvåking viser at nesten 90 % av elvene oppnår forvaltningsmålet om nok gytefisk. Likevel blir det færre laks. Problemene med oppdrett i åpne merder må løses om villaksen skal ut av rødlista. Norske Lakseelver har derfor foreslått at oppdretterne kan få øke antallet oppdrettslaks om de bytter ut de åpne anleggene til teknologi som ikke slipper ut lakselus. Dette synes mange oppdrettere er en god ide, og vi har levert et felles forslag til fiskeriministeren, forteller Evensen.

Rekruttering av ungdom

Selv om det allerede er mange som fisker laks, gjøres det også en innsats for å rekruttere ungdom inn som nye laksefiskere. Campvillaks er blitt et fast arrangement i mange elver rundt om i landet. Her kan ungdom mellom 14 og 18 delta på gratis laksefiske med overnatting i telt eller lavvo. I år er det camper i elleve elver fra sør til nord.

– Dette er flotte tiltak som vi har i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Mange av ungdommen prøver seg som laksefisker for første gang. Og når du da kanskje får en laks på 10 kilo, er det lett å bli hekta for resten av livet, sier en smilende Evensen.

Frykter pukkellaksen i nord

I år er det forventet store mengder pukkellaks inn til de norske elvene. Først og fremst i Troms og Finnmark, men også resten av landet vil merke denne uønska arten. Arten er satt ut av russerne i Kvitsjøen, men har spredd seg og truer nå villaksen i Norge. Pukkellaksen har to genetisk forskjellige bestander som opptrer annethvert år. Det er oddetallsbestanden som har eksplodert i omfang siden 2017, og i 2021 ble det fanget om lag 150 000 eksemplarer.

– Myndighetene tar dette heldigvis på alvor, og det er satt av 35 millioner til å bekjempe pukkellaksen med feller nederst i elvene, men det vil kreve en stor innsats fra de lokale forvaltningslagene som må stille med frivillige til dugnaden, forteller Evensen.

Hvordan laksefisket vil arte seg i sommer i Finnmark blir derfor uvisst. Muligens kommer det så mye pukkellaks at det blir lite rom for sportsfiske etter villaks. Norske Lakseelver mener derfor at man må se på oddetallsårene framover som unntaksår i nord, hvor bekjempelse av pukkellaksen blir det viktigste.

Powered by Labrador CMS