Kirkevalget 2023:

Våpenskjoldet til Den norske kirke i rødt, gult og hvitt

Kirkevalget 2023 – soknerådsvalg og bispedømmerådsvalg

Hvem kan stemme?

Alle som er medlem av DNK på valgdagen, er innført i manntallet i soknet pr. 30.06.23 og fyller 15 år innen utgangen av valgåret.

Ettersyn av manntall er ikke mulig før 08.09. pga. digital forhåndsstemming.

Forhåndsstemming i Rindal kommune

Fysisk forhåndsstemming på kirkekontoret i Rindalsvegen 2A (Øvre Dalen).

Fredag 17.08. 24.08., 01.09. og 08.09. kl. 10-14.

Torsdag 31.08. kl. 15-20

Ved kirkevalget 2023 kan du stemme digitalt fra 10. august til 6. september!
Gå inn på www.kirkevalget.no for å stemme. Her finner du også mer informasjon om valget.

Trenger du hjelp til å stemme digitalt, må du gjerne ta turen innom.

NB! Krever BankID – brikke eller mobil. Evt. Buypass ID.

Nominasjonskomiteens liste til soknerådsvalget finner du på
https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatliste/Parish?unitId=975727777&type=MENIGHETSRAAD

Valg av leke medlemmer til bispedømmerådet Nidaros bispedømme finner du på https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatliste/Diocese?unitId=974764407

Valgdagen 11. september kl. 12-20:

Lokaler:

Rindal eldresenter
Sjukeheimsvegen 6
6657 RINDAL

Øvre Rindal barnehage
Liagrendvegen 8
6658 RINDALSSKOGEN

Benytt stemmeretten din!

Powered by Labrador CMS