ANNONSE:

Årsmøte i Surnadal travklubb - utsatt

Oppdatert 7/1-21:

Surnadal Travklubb melder om at årsmøtet er utsatt på ubestemt tid, og nærmere informasjon kommer. Følg med på Facebook for ny informasjon om møtet.

Surnadal Travklubb inviterer til Årsmøte den 19. januar 2021 Plassering vil bli annonsert etterhvert, men vi tar sikte på Trollheimshallen.

Det kan bli ilagt restriksjoner på antall møtedeltagere. Vi ber derfor om påmelding denne gangen. Hvis restriksjoner strammes inn er vi kreative og gjennomfører på annen måte.

Årsmøte 2021

Årsmøte for Surnadal Travklubb, Trollheimshallen, 19.01.2021 kl 19.30

1. Åpning. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å skrive under protokoll

3. Opplesing av årsmelding

4. Regnskap

5. Valg

6. Eventuelt

Vh leder Anne Line Dørum