ANNONSE:

Ti reinsdyr på delvis snødekt mark
Arkivbilde

Innkalling til medlemsmøte/årsmøte i Trollheimen/Ilfjellet Reinbeiteforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Trollheimen/Ilfjellet Reinbeiteforening.

Årsmøtet avholdes den 9. april kl 1900 i TrønderEnergi sine lokaler på Berkåk, Terminalveien 7.

Sakliste

1. Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding

4. Beiteavtalen

5. Regnskap

6. Arbeidsplan 2024

7. Valg

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Powered by Labrador CMS