Prøveordning med nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske i Toåa 2021-2022:

– Nyskapende i nasjonal målestokk

Rettighetshavere i Toåa går sammen i en 2-årig prøveordning med Todalshytta AS og Elveguiden.no for å øke verdiskapinga fra elva og samtidig legge til rette for et attraktivt fiske for lokalbefolkninga.

Publisert Sist oppdatert

Laksebestanden i Toåa er i en skjør forfatning, særlig pga. genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og har status «svært dårlig» i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sin klassifisering av norske laksebestander. Inntektene fra elva har også vært svært lave over lang tid.

Et initiativ fra Todalen Elveeigarlag i samarbeid med Todalshytta AS og Elveguiden.no ønsker å snu den negative spiralen, og gi et løft i engasjementet for elva og laksen.

Over 85% av elvestrekningen i Toåa vil i 2021- og 2022-sesongen inngå i et omfattende valdsamarbeid med en helhetlig modell for fiskeutleie, hvor det både legges til rette for lakseturisme og lokalt «folkefiske».

Tradisjonelt i lakseelvene er det gjerne slik at noen gode vald leies ut såkalt «privat og eksklusivt», mens andre, ofte ikke fullt så gode vald, er tilgjengelig til lave priser som lokalbefolkning synes det er akseptabelt å betale. Rettighetshavere i Toåa legger nå opp til en modell hvor alle grupper av laksefiskere kan få et fisketilbud av høy kvalitet.

Todalen Elveeigarlag inngår et samarbeid med Todalshytta AS, som skal selge laksefiske til tilreisende sportsfiskere som ønsker overnatting og matservering. Fiskekort til lokalbefolkning og tilreisende fiskere som ønsker et enklere produkt vil bli formidlet gjennom Elveguiden.no.

Sentralt i den nye prøvemodellen for fiskeutleie er en stangbegrensing for samarbeidsvaldet på maks 20 stenger, og en rotasjonsturnus skal sørge for at alle fiskerne får tilgang til de ulike delene av valdet gjennom et fiskedøgn.

Leder i Todalen Elveeigarlag, Asbjørn Karlsen, er oppløftet over prøveordningen som nå skal gjennomføres:

– Det er veldig bra at så mange rettighetshavere står samlet om dette. Samarbeid er helt avgjørende for å lykkes i den biologiske forvaltninga, men også for å gjøre elva attraktiv for fritidsfiskere.

Arve Evensen i Todalshytta AS gleder seg også til å komme i gang.

– Slik organiseringen av fisket i Toåa har vært tidligere, har det vært svært krevende å lage et godt nok tilbud til tilreisende sportsfiskere. Med den nye modellen vil elva bli attraktiv for et nytt segment av fiskere som kan gi ringer i vannet i lokaløkonomien. En robust laksebestand er grunnlaget for all lakseturisme, og den nye modellen vil også gi bedre kontroll med fisketrykk og beskatning.

Elveguiden.no har de siste årene etablert seg som en av Norges største og mest moderne formidlere av fiskekort. Representert i over 55 elver har Elveguiden blitt en samleplass for alle typer laksefiskere. Helge Dahlen fra Osmarka er Elveguidens regionale representant.

– Den nye modellen i Toåa er uhyre spennende og framtidsrettet. For dagens laksefiskere er forutsigbarheten i fisketrykket viktig; dvs. hvor mange må jeg påregne å dele valdet med? I Toåa vil dette nå bli regulert på en svært fornuftig måte, samtidig som at prisene holdes på et nivå som gjør elva tilgjengelig for alle.

Rettighetshaverorganisasjonen Norske Lakseelver har bistått Todalen Elveeigarlag i å utvikle prøveordningen, og skal være rådgiver gjennom hele perioden. Vegard Heggem i Norske Lakseelver er full av lovord om det som skal skje framover i Toåa:

– Med over 30 rettighetshavere og et valdsamarbeid på over 7 km vil modellen som skal prøves ut for 2021-2022 være nyskapende i nasjonal målestokk. Erfaringene fra denne ordningen i Toåa vil kunne bli en kilde til inspirasjon for svært mange andre elver og rettighetshavere.

Powered by Labrador CMS