Englivatnet Valsøyfjord

Rehabilitering av Englivatnet i Valsøyfjord

For å oppfylle kravene i damsikkerhetsforskriften har NVE pålagt Svorka å forsterke dammen på Englivatnet. Dette skriver Svorka i en pressemelding onsdag.

Forsterkningen av dammen består i å støpe ny betongplate og sette fjellbolter på to seksjoner på oppstrøms side av dammen. Arbeidene på dammen krever lav vannstand i Englivatnet. Svorka vil derfor gjennom juli og august gradvis senke vannstanden. Anleggsarbeidene har planlagt oppstart i uke 32 og målet er å være ferdige i andre halvdel av september. Både Grytdalsveien og Sørliveien vil i utgangspunktet være åpne for normal ferdsel i anleggsperioden.

Arbeidene får følgende konsekvenser:

  • Lav vannstand i Englivatnet
  • En del trafikk av lastebiler, betongbiler o.l.
  • Det vil bli opprettet en midlertidig anleggsvei fra Sørliveien og ned til dammens søndre vederlag.
  • Både Grytdalsveien og Sørliveien vil i utgangspunktet være åpne for normal ferdsel i anleggsperioden, med unntak av deler av uke 32 da bruene over Grytåa skal midlertidig forsterkes.»
  • Den nedre brua over Grytåa i Grytdalsveien må stenges i en dag i uke 32 i forbindelse med midlertidig forsterkning av brua.
  • Den øvre brua over Grytåa i Grytdalsveien må stenges i opptil 2 dager i uke 32 i forbindelse med midlertidig forsterkning av brua.
  • Gangbanen over damkrona vil i utgangspunktet være stengt i anleggsperioden.
Powered by Labrador CMS