Oppvekstnettverk Nordmøre:

Mange personer oppstilt for fotografering i sola.
Representanter fra alle de åtte nettverkskommunene, Dronning Mauds Minne Høgskole, NTNU og IMTEC Foundation feiret bokutgivelsen.

Sommersamling med boklansering – Et samarbeid i særklasse

Onsdag denne uka hadde Oppvekstnettverk Nordmøre sommersamling på Saga Trollheimen Hotel i Rindal. Der ble også nettverkets nye bok lansert.

Publisert Sist oppdatert

I snart 20 år har åtte kommuner på Nordmøre jobbet sammen i Oppvekstnettverk Nordmøre, en felles fremtidssatning for å utvikle neste praksis i oppvekstsektoren. Målet for dette arbeidet er at barn skal utvikle ny, relevant kompetanse for framtida. Denne gangen hadde Oppvekstnettverk Nordmøre lagt sin sommersamling til Rindal, og alle de åtte kommunene var representert. 

Gir ut bok om arbeidet med nettverket

Arbeidet i Oppvekstnettverk Nordmøre har blitt bok. Boka "Lederskap i oppvekstsektoren - Sammen skaper i vi kapasitet for fremtiden", er utgitt på Kommuneforlaget, og boka ble lansert på nettverkssamlinga onsdag.

Astrid Mogstad Høivik, som er leder Oppvekstnettverk Nordmøre, forteller at boka handler om arbeidet med nettverket. Det har vært et lagarbeid, og alle deltakerne på samlingen har vært med og bidratt til boka på ulike måter, sa hun.

Direktør Tore Skandsen i stiftelsen IMTEC betegnet nettverksarbeidet på Nordmøre som et nybrottsarbeid som er interessant i et internasjonalt perspektiv. Dette har virkelig satt Nordmøre på kartet, sa han.

Ei dame som overrekker et handlenett til en mann.
Leder Oppvekstnettverk Nordmøre Astrid Mogstad Høivik overrakte handlenett og bok til ordfører Hugo Pedersen

Surnadalsordfører Hugo Pedersen fikk tildelt et eksemplar av boka. Han sa at dette er et samarbeid i særklasse, som han er veldig stolt av, og at han gleder seg til å lese boka.

Et bokomslag.
Omslaget på boka.

Boka tar utgangspunkt i prosjektet "Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2024" der hovedmålet er å bidra til at barn og unge skaper og lever meningsfylte liv, både nå og i fremtiden. Prosjektet viser hvordan man kan lykkes med å styrke den politiske og administrative kapasiteten gjennom samskaping, involvering, eierskap og kompetansemobilisering.

I forlagets omtale av boka står det at boka viser hvordan oppvekstansvarlige kan bygge kapasitet og drive nettverk for samarbeid, innovasjon og samskaping i et langsiktig perspektiv. Barnas oppvekst har blitt en større, viktigere og mer ressurskrevende del av offentlig ansvarsområde. Det er mange aktører som skal bidra faglig til å skape gode oppvekstvilkår til beste for barn, unge og foresatte. Dette fører til et stort behov for koordinering og samordning av innsatsen. Den viktigste delen av denne innsatsen skjer på kommunalt nivå, og det er her det kommunale lederskapet kontinuerlig må drive kapasitetsbygging, noe som krever samspill med ulike aktører og ressurser lokalt og regionalt.

Flere personer som sitter ute i sola og hører på noen som prater.
Nettverkssamling i flotte omgivelser og nydelig vær på Saga Trollheimen hotel.

Surnadal kommune har publisert ei sak om dette på sin hjemmeside.

Høster internasjonal anerkjennelse

Sentralt i arbeidet med fremtidens oppvekst, har Oppvekstnettverk Nordmøre lagt stor vekt på å lære av og bidra nasjonalt og internasjonalt.

Utviklingsarbeidet er en del av KS sitt ABSOLUTT – satsing. Oppvekstnettverk Nordmøre har også fått prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nettverket deltar i flere nasjonale nettverk, og samarbeider med regionale nettverk som TATO i Østerdalen. Sammen med TATO har de også kontakt med Vejen og Viborg kommuner i Danmark.

I januar 2019 var Oppvekstnettverk Nordmøre showcase Norway i den årvisse internasjonale konferansen ICSEI. Der delte de ulike aktørene som har vært med i arbeidet så langt, sine erfaringer. Nettverk Nordmøre fikk fornyet tillit i januar 2020, og hadde ansvar for en workshop der de delte sin samskaping med politikere, praktikere og forskere.

Nettverket har også fått mulighet til å delta i OECD`s prosjekt «Education 2030». I dette arbeidet har de samskapt et læringskompass, som viser hva en globalt tenker barn bør lære i framtidas skoler og barnehager. Nettverket har også deltatt i arbeidsgruppen «Future we want». Gjennom dette arbeidet har de pilotert et «empowermentarbeid» med ungdommer fra Nordmøre, som forteller om hva de ønsker seg for lokalsamfunnet i fremtiden, og hvordan de kan bidra til å få dette til å skje.

De åtte kommunene som jobber sammen i nettverket er Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Fram til 2020 var også Rindal og Halsa med i nettverket.

Trollheimsporten hadde denne artikkelen om nettverket på Nordmøre i 2018:
Sammen skaper vi framtida

Powered by Labrador CMS