ANNONSE- Surnadal kommune melder:

Logoen til Surnadal kommune

Landbruks­fond, SMIL-midlar og Drenering/ grøfting 2023

Gjeld søknader om

  • Tilskot frå kommunalt landbruksfond
  • Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm
  • Tilskot til drenering/grøfting

For Landbruksfondet finn du retningslinjer og søknadsskjema på kommunen si nettside, www.surnadal.kommune.no.

Søknaden skal sendast til [email protected] eller til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

For SMIL og Drenering finn du søknadsskjema og informasjon på www.landbruksdirektoratet.no.

For meir informasjon kan du kontakte kommunen si landbruksforvaltning på telefon 71 65 58 00.

Søknadsfrist 15. mars

Powered by Labrador CMS