Surnadal kommune melder:

IMDi: Tilskot til integrerings­arbeid i regi av frivillige organisasjonar

Surnadal kommune minner om ekstraordinær tilleggsutlysing frå IMDi med søknadsfrist 20. mai:

Kort om tilskotet

  • Frivillige organisasjonar kan få støtte frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar. Sjå full utlysing på IMDi sine nettsider.
  • Målgruppen for den ekstraordinære utlysninga av tilleggsmidlar er fordrivne frå Ukraina med midlertidig kollektivt vern, både bebuarar i statlege asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
  • Ramme : 45 mill kroner.
  • Søknadsfristen er 20.05.2022
  • Spørsmål og svar om ordninga
  • Kontakt: e-post:  [email protected], telefon: 40 02 10 05  

Les meir og søk på Surnadal kommune si heimeside.

Powered by Labrador CMS