Surnadal kommune melder:

Eigedomsskatt: Varsel om synfaring på enkelte bustader i kommunen

Varsel om synfaring gjeld:

  1. Synfaring av bustader/fritidsbustader som har fått midlertidig bruksløyve og ferdigattest i 2021.
  2. Synfaring for å fastsette bustadverdi på bustadseigedommar der vi ikkje har motteke opplysningar om verdi frå skatteetaten.

Synfaringa foregår berre utvendig ved bruk av lasermåling og fotografering. Synfaringa vil gå føre seg frå veke 4 til og med veke 6.

Informasjonen er henta frå Surnadal kommune si heimeside.

Powered by Labrador CMS