Uttale fra Surnadal Arbeiderpartis årsmøte

Publisert Sist oppdatert

Den 9. januar kunne vi lese at Legene i Surnadal er bekymret for at slagpasienter mister verdifull tid. Fagledernettverket for hjerneslag i Midt-Norge har vedtatt at pasienter fra Surnadal kommune i hovedregel skal sendes til sykehuset i Kristiansund ved hjerneslag, eller ved mistanke om hjerneslag.

Noen hjerneslag krever en spesialisert behandling som lokalsykehuset i Kristiansund ikke kan tilby, og pasienten må fraktes til St. Olavs Hospital for videre behandling.

Fastlegene ved Surnadal legesenter uttrykte stor bekymring for at dette vil ta for lang tid for pasienter fra Surnadal. For en vellykket slagbehandling er tidsfaktoren avgjørende og diagnostiseringen og behandling må skje raskest mulig. Tapt tid er tapte hjerneceller, og for enkelte pasienter vil dette være kritisk

Den 15. januar kunne vi lese at Ordføreren hadde vært i kontakt med fagdirektøren i Helse Midt og at mye tyder på at slagpasienter i Surnadal likevel kan få bruke St. Olavs Hospital. Lederen i Fagledernettverket sier at endelig vedtak ikke er gjort og at innspillene fra Surnadal kommune blir tatt med i den videre prosessen og at eventuelle endringer fra den opprinnelige henstillingen forhåpentligvis blir klare innen relativt kort tid.

Surnadal Arbeiderparti mener på det sterkeste at Helse Midt ikke kan endre at innbyggerne i Surnadal fortsatt skal ha St.Olavs Hospital, ved Orkanger sjukehus som sitt akuttsykehus. Vi kan ikke godta en endring som kan føre til dårligere tilbud til våre innbyggere.

Vi krever å få komme direkte til St. Olavs Hospital ved mistanke om slagtilfeller.


Årsmøtet Surnadal Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS