Statkraft melder:

Manøvrering av Surna uke 33 og 34

På grunn av nødvendige vedlikeholdsarbeider og testkjøring i forbindelse med ny turbin i Trollheim kraftverk vil det i uke 33 og 34 bli tappet vann via bunntappeluker i Follsjømagasinet og ned Folla vassdraget. Dette gjøres for å ivareta krav til minstevannføring i Surna ved målestasjonen ved Skjermo.

Tapping fra Follsjøen vil starte ved midnatt natt til 20/8.

Trollheim kraftverk stoppes 20/8-07:00 og står frem til tirsdag 24/8. Testkjøringer vil pågå tirsdag 24/8 med varierende vannføring gjennom kraftverket hele dagen.

Trollheim kraftverk vil så stanses på ettermiddagen 24/8 og stå frem til fredag 27/8-15:00.

I hele perioden 20/8-27/8 vil det bli forsøkt tappet tilnærmet normal produksjonsvannføring i Trollheim fra Follsjøen og ned Folla vassdraget.

Det presiseres at dette er oppsatt plan og avvik på tidspunkt i perioden kan forekomme.

Det bes spesielt om oppmerksomhet rundt økt vannføring i Folla vassdraget og i Surna oppstrøms for kraftverket.

Statkraft
Per Ivar Ingstad

Powered by Labrador CMS