Fra venstre: Styreleder Lars Inge Kvande, daglig leder Kathrine Mauset, styremedlem Mari Vattøy, styremedlem Nils Inge Aasgård og varamedlem Gøran Bolme. Nestleder Heid Snekvik var ikke til stede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Styreleder Lars Inge Kvande, daglig leder Kathrine Mauset, styremedlem Mari Vattøy, styremedlem Nils Inge Aasgård og varamedlem Gøran Bolme. Nestleder Heid Snekvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank oppe og går

Da Surnadal Sparebank ble slått sammen med Sparebank1 Nordvest i mai, og dannet Sparebank1 Nordmøre, så samtidig Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank dagens lys. Stiftelsen er inne på eiersiden i Sparebank Nordmøre, og deler av utbyttet skal brukes til samfunnsnyttige mål i lokalsamfunnet.

Publisert Sist oppdatert

-Hjerte og engasjement for folket i Surnadal, der frivillige organisasjoner innenfor idrett og friluft, kunst, kultur, miljø, samfunnsutvikling og entreprenørskap på en enkel måte kan søke om midler til store eller små prosjekt de vil ha realisert.

Slik oppsummerer styreleder Lars Inge Kvande Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.

-Vi har som mål å gjøre Surnadal enda mer attraktivt for oss som bor her og for nye innbyggere. Jeg tror at vi, sammen med blant annet dere som sitter her nå, kan bidra til å gjøre Statistisk Sentralbyrås spådom om befolkningsnedgang til skamme.

-Flest mulig til gode

Stiftelsens mål er å tildele gaver til allmennyttige formål.

Kriteriene for søknadene som sier at tiltaket det søkes støtte til skal ha verdi over tid, komme mange til gode og skape aktivitet. Arbeidet skal være tufta av frivillig art, og skal gjerne være av slik art at det utløser annen støtte. Stiftelsen ser gjerne at støtten skal være oppstartshjelp til prosjekter eller tiltak av varig art.

-Vi gir ikke ut sponsormidler, men gaver uten krav om noen gjenytelse, presiserer Kathrine Mauset, daglig leder i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Banken fortsetter imidlertid å gi ut både sponsormidler og gaver.

Ved søknad om prosjektgaver stilles det imidlertid krav om framdriftsplan, finansieringsplan og sluttrapport.

Det er flere måter å tilnærme seg arbeidet i en slik stiftelse. Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank har valgt å dele gavene inn i to kategorier. Forskjellen er størrelsen på gaven. Som nevnt krever større utbetalinger, også kalt prosjektgaver, en større grad av dokumentasjon og planarbeid, mens breddegaver opp mot 20 000 søkes med et enklere skjema, og utbetales rett etter godkjennelse av søknaden. Ved prosjektgaver kreves det i utgangspunktet sluttrapport før man kan motta gaven.

Åpent for søknader

Hjemmesidene til Sparebankstiftelsen blir også lansert i dag, og det åpnes for søknader allerede nå.

-En av prioriteringene våre var å kunne starte opp så fort som mulig, sier Katherine Mauset. Derfor er det mulig å sende inn søknader allerede nå. Vi har begrenset med midler i foreløpig, men vi deler ut noe av kontantsummen vi fikk ved oppstarten.

De to første gavene er allerede overrakt. Surnadal videregående skole har mottatt en gave på 100 000. Etter å ha rådført seg med elevene, vil det blant annet bli investert i ping-pongbord og lignende utstyr som skal komme elevene til glede og nytte.

Elevene ved Surnadal barne- og ungdomsskole satser imidlertid på kunst. Der er ønsket fra elevene en videokunstinstallasjon som skal henge i kantina, forteller rektor Kåre Herrem da han mottar den andre gaven i stiftelsens historie, en sjekk på likelydende sum.

Rektor ved Surnadal barne- og ungdomsskule, Kåre Herrem mottar sjekk på 100 000 kroner av daglig leder Kathrine Mauset
Rektor ved Surnadal barne- og ungdomsskule, Kåre Herrem mottar sjekk på 100 000 kroner av daglig leder Kathrine Mauset

15. desember klokken 19 vil Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank holde åpent informasjonsmøtemøte. Med forbehold om at det ikke kommer koronarestriksjoner før den tid, vil det ikke bli påmelding.

Powered by Labrador CMS