SpareBank 1 Nordmøre søker nye ansatte:

Ønsker å bidra til at Surnadal skal være en levende og attraktiv bygd å bo i

Sparebank 1 Nordmøre har tradisjoner for å være støttespillere for lokalsamfunnets innbyggere. Dette er noe de har ambisjoner om å fortsette med, også som en bank i vekst. For tiden har de to ledige stillinger utlyst knyttet til Surnadal, og banken håper disse vil være av interesse for både de som bor i dalføret, men selvsagt også for de som har planer om å flytte tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Banksjefen for personmarked, Arne Berset, viser vei gjennom SpareBank 1 Nordmøre sine lokaler i Surnadal. Lokalene er for tiden under ombygging, da også Trio Regnskap skal ha sine kontorer her i løpet av sensommeren/høsten.

Administrerende direktør, Allan Troelsen, er også på plass. Sammen med Berset ønsker han å sette fokus på bankens videre arbeid med å støtte samfunnsutviklingen lokalt, både gjennom deres hovedstøtteområder, men også gjennom å være en attraktiv arbeidsplass.

SpareBank 1 Nordmøre i korte trekk

  • Selvstendig lokalbank med regionalt perspektiv
  • 12 bankkontorer i Midt- Norge (17 i konsernet)
  • Hovedbaser: Surnadal og Kristiansund
  • Mer enn 50.000 kunder
  • Finanskonsern med 211 ansatte
  • Forretningskapital: 32 milliarder kroner
  • Egenkapital: 3,3 milliarder kroner
  • Notert på Oslo Børs sin Hovedliste - ticker SNOR
  • Eierandelsbrøk på ca. 40%
  • Aktiv i lokal og regional samfunns- og næringslivsutvikling

Hovedstøtteområdene for banken er blant annet næringsutvikling, idrett, kultur, nyskapning og kompetanse, for å nevne noen.

- Håpet er at støtten vi gir disse områdene vil gjøre lokalsamfunnet ikke bare mer attraktivt, men også øke bolysten hos folk, sier Troelsen.

I tillegg til hovedstøtteområdene er banken opptatt av å drive sponsing og utdeling av gavemidler til lokale foretak, bidra til bærekraft (for eksempel gjennom finansiering av grønne lån) og arrangere/støtte ulike arrangement, møteplasser og utdeling av priser.

Troelsen forteller at priser som “Utviklingsprisen” fungerer både som en velfortjent oppmerksomhet for de som vinner, men også som motivator for næringslivet generelt.

Fornøyde kunder gjennom dyktige ansatte

SpareBank 1 Nordmøre har ambisjoner om å fortsette å vokse, og må dermed fylle på med nye ansatte i takt med denne utviklingen. Kunnskapsrike ansatte er viktig for dem, og de ansatte må bestandig tilpasse seg kundenes individuelle ønsker og behov.

- Noen har mest lyst til å møte opp fysisk i banken for å få hjelp, mens andre foretrekker gode løsninger over nett, sier Troelsen.

Fornøyde kunder får de med andre ord gjennom dyktige ansatte, og nå er prosessen i gang med å finne to nye ansatte: Direktør privatmarked og finansiell rådgiver privatmarked i Surnadal.

Troelsen kan fortelle at stillingen som direktør i privatmarked er aktuell for alle som drømmer om å utgjøre en forskjell. De som skulle ønske denne jobben bør ha gode lederegenskaper og kundehåndtering, samt være en god motivator.

- Stillingen gir deg et stort ansvar for både ansatte og kunder, men åpner samtidig for like store utviklingsmuligheter, forteller Troelsen.

Som direktør må man forvente at det blir litt reising, spesielt mellom hovedbasene i Surnadal og Kristiansund, men en kan velge å ha hovedkontoret sitt i Surnadal om det er ønskelig.

Rådgiverstillingen vil gå på bredderådiving av privatkunder. Her vil du hjelpe kunder med å se begrensninger og muligheter i sin privatøkonomi, og komme frem til de beste løsningene. Hovedfokuset vil være på rådgiving innen finansiering, sparing og plassering, betalingsformidling og forsikring.

- Som rådgiver vil du ha kontakt med mange ulike personer, og hjelpe kunder med de daglige, økonomiske spørsmålene de måtte ha rundt sin egen økonomi, sier Berset.

Trygge rådgivere kommer godt med for mennesker som befinner seg i spesielle livssituasjoner, og for de som trenger veiledning for sparing, for eksempel til pensjon. Berset understreker at også her er det viktig at den ansatte håndterer både fysisk og digital utøving av arbeidet.

En levende bygd

Sparebank 1 Nordmøre har som nevnt et stort ønske om å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt, og har planer om å fortsette styrkingen av basen sin i Surnadal. Dette vil si at det nødvendigvis vil bli behov for flere ansettelser i tiden fremover.

Gjennom å supplere med nye stillinger og gi støtte til lokale arrangement og næringsliv, håper de å holde bygda levende, og forhåpentligvis også beholde dens innbyggere og gjerne også få flere til å bosette seg her.

- Vi ønsker også at de som ikke for tiden bor her i området, ser at bygda kan by på både attraktive stillinger og bomuligheter, avslutter Berset.

Allan Troelsen og Arne Berset kan love et godt arbeidsmiljø og en god kundegruppe
Allan Troelsen og Arne Berset kan love et godt arbeidsmiljø og en god kundegruppe
Powered by Labrador CMS