Pressemelding fra SpareBank 1 Nordmøre:

Mann
Adm. direktør Allan Troelsen

Økt usikkerhet, men høy lokal aktivitet

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre fikk en god utlånsvekst på 8,0 prosent siste 12 måneder, som bidro til et resultat før skatt på 291 millioner kroner per tredje kvartal 2023. Konsernet har ved utløpet av årets første kvartal en forvaltningskapital inkludert kredittforetak på 35,7 milliarder kroner, og en ren kjernekapitaldekning på 17,5 prosent.

Økt usikkerhet preger utviklingen både internasjonalt og her hjemme.
I Norge opplever personkundene dyrtid med både høye konsumpriser og økte rentekostnader, og for deler av næringslivet er situasjonen utfordrende.

– Vi opplever at vi er attraktive i et marked hvor det er sterk konkurranse om kundene. Tilgjengelighet, lokal tilstedeværelse og personlig rådgivning er viktige konkurransefortrinn. Dette i kombinasjon med at vi kan tilby alle finansielle tjenester i en effektiv produktplattform mener vi er viktige faktorer som bidrar til gode kundeopplevelser og positiv utvikling, sier administrerende direktør Allan Troelsen.

Strammere økonomi

Troelsen påpeker at situasjonen generelt er krevende, ved at både bedrifter og folk flest har fått strammere økonomi, som følge av høy inflasjon og økte renter. Imidlertid opplever banken at markedssituasjonen er stabil og positiv i Møre og Romsdal. 

–De aller fleste klarer å håndtere strammere økonomi. En tid med økt usikkerhet betyr imidlertid at vår oppgave som rådgiver og bank for både folk og bedrifter blir enda viktigere. Vårt råd er å ta kontakt dersom du har behov for å snakke med oss. Vi er her for kundene våre, sier Troelsen.

Arbeidsledigheten i fylket er fortsatt meget lav med 1,5 prosent helt ledige ved utgangen av august måned. 

Personkundene betjener sine lån som forutsatt. Det er ikke økning i mislighold, men det er noe økt ønske om avdragsutsettelse blant våre personkunder.

Høy lokal aktivitet

NHO sin medlemsundersøkelse i september viser at Møre og Romsdal og Rogaland er de regionene i Norge med best markedssituasjon og med de beste markedsutsiktene. Dette selv om markedsutsiktene de neste 6 måneder i Møre og Romsdal er negativ.

–Det er positivt at det i en tid med stor usikkerhet, gjennomføres flere større byggeprosjekter i regionen. Spesielt viktig er byggingen av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset mellom Molde og Kristiansund, Campus Kristiansund og det nye opera- og kulturhuset Normoria i Kristiansund, som gir store ringvirkninger lokalt og regionalt. I tillegg oppleves det god aktivitet i kystbaserte næringer og leverandører til denne, sier Troelsen.

Hektisk høst med mange lokale aktiviteter i lokalsamfunnet

Det har vært en meget hektisk høst med mye aktivitet og arrangementer. Banken har vært til stede som en viktig bidragsyter på mange av disse. Her er noen få eksempler:

  • Bankhallen, den nye storstua for idrett i Surnadal ble døpt i september. Sammen med Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank har vi gått inn med 6 millioner kroner inkludert driftsstøtte i fire år.
  • Vi arrangerte en vellykket Verdiskaperkonferanse i Kristiansund, samtidig ble Smøla-bedriften Nekton kåret til årets Verdiskaper.
  • Vi er hovedsponsor og medvirkende til arrangement som Gurispelet på Smøla, Fosskonserten i Valsøyfjord, Toppidrettsveka i Aure, Bjørnsonfestivalen i Molde, Festspillene i Kristiansund og In2it dansefestival i Kristiansund.
  • Vi har også arrangert frokost på Sundbåten, etter at vi tidligere i høst gikk inn i samarbeid med Kristiansund kommunale sundbåtvesen med en sponsoravtale som sikrer kveldsruter for båten som har vært i drift fra 1876. Sundbåten er en viktig møteplass og merkevare for Kristiansund og omegn.

—Gjennom å støtte gode formål i regionen jobber vi engasjert og aktivt med å utvikle attraktivitet i våre lokalsamfunn, sier Troelsen.

Økte renter

Norges Bank økte styringsrenten ytterligere med 0,25 prosentpoeng den 17. august, og med 0,25 prosentpoeng den 21. september. 

Banken har varslet om økt rente på utlån og innskudd som følge av rentebeslutningene i Norges Bank, og den siste endringen får effekt fra den 28. november.

–I en tid med fremdeles stor usikkerhet og bekymringer knyttet til utsiktene fremover, har vi oppnådd god vekst og økt våre markedsandeler. Det er fortsatt stor kundeaktivitet, om enn noe lavere enn i andre kvartal, sier Troelsen.

Powered by Labrador CMS