(F.v.) Rådsmedlem Nina Vangen Ranøien, Jarle Møkkelgård, Ola Stokke, Marit Haltli, Per Kåre Negård og produsentlagsleder Ivar Myklegard.

Avlsdiplom og utmerkelser for god melkekvalitet i Rindal produsentlag

Publisert Sist oppdatert

Rindal produsentlag hadde årssamlinga si på Bolme pensjonat den 14. mars.

Rindal produsentlag har 48 medlemmer og 43 hentepunkter (2021). Det ble avregnet 10 654 692 liter melk gjennom fjoråret og 99,3% av volumet oppfylte kravet til elitemelk. I hele Trøndelag er det bare Osen, med imponerende 99,8%, og Åfjord med 99,4% som ligger høyere når det gjelder å levere elitemelk.

Nina Vangen Ranøien, som sitter som rådsmedlem, deltok på møtet og orienterte om hvordan det hadde gått for TINE i 2021 og fortalte om eierutvalget sitt arbeid og utfordringer og muligheter framover.

Produsentene i Rindal ligger som nevnt helt på toppen når det gjelder å levere melk av god kvalitet, og i år var det seks produsenter som mottok sine utmerkelser for god melkekvalitet.

10 års plakett Anders Trønsdal.

Sølvtine (15 år) Per Kåre Negård og Merete Bolme.

Sølvtine (15 år) Elin Bakk.

Sølvtine (15 år) Jarle Møkkelgård.

Sølvtine (15 år) Ola Stokke.

Melkespann (25 år) Marit Haltli.

I tillegg mottok Kristin Ingdal og Inge Christensen avlsdiplom for eliteoksen 12154 Lomunddal.

Powered by Labrador CMS