Stor fare for flom og skred

YR varsler om store nedbørsmengder, flom- og jordskredfare på Vestlandet og i store deler av Sør- og Midt-Norge. Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler. Dette melder Framtind i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

IndalIfølge meteorologene ventes det mye regn i løpet av onsdag og torsdag, og i kombinasjon med stigende temperaturer og påfølgende snøsmelting, vil vannføringen øke i utsatte bekker og elver. Dette kan i verste fall føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader hos både folk og bedrifter.

Flere skred er ventet, og noen kan få store konsekvenser blant annet på hus og bygninger. I tillegg kan fremkommeligheten på både veier og jernbane bli redusert.

Flere skred er ventet, og noen kan få store konsekvenser blant annet på hus og bygninger. I tillegg kan fremkommeligheten på både veier og jernbane bli redusert.

– Overvann og fare for vannplaning vil kunne gi vanskelige kjøreforhold. Vurder å la bilen stå om du bor i de berørte områdene. Sjekk veimeldinger, tilpass farten og kjør etter forholdene, råder Therese Nielsen i Fremtind.

NVE har også en egen varslingstjeneste på abonner.varsom.no. Der kan du registrere deg for å få varsler på e-post og/eller SMS om blant annet flom i egen kommune.

Disse områdene kan bli berørt*:

Jordskredfare: Indre strøk av Vestlandet og Midt-Norge

Svært mye regn: Nordvest i Oppland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Hordaland

Flomfare: Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, nordvest i Innlandet

*Berørte områder oppdateres fortløpende på varsom.no

NVE melder på sine nettsider varsom.no om fare for flom og jordskred i distriktet vårt

Det er sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge de kommende dagene.

Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.

Se varsel for Rindal og Surnadal på YR

Du finner tips om hva du som huseier bør gjøre her 

Powered by Labrador CMS